https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1633082091/us/u2odp6julvrrcryswje2.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif

Teknikutbildarna


Teknikutbildningar inom el, energi & underhåll

Teknikutbildarna


Teknikutbildarna – på dina villkor

Teknikutbildarna är ett av Sveriges största utbildningsföretag med ett brett utbud av kurser, framförallt inom många teknikområden. Sedan starten 1999 har vi metodiskt byggt upp vår kurskatalog, vårt utbud och inte minst vår erfarna, kompetenta och omtyckta lärarkår som består av både anställda och konsulter som leder våra kurser.

Inom el och automation har vi allt från en grundutbildning för vuxna i Auktoriserad elinstallatör till kurser inom elsäkerhet, lagar, regelverk och arbetsmetoder. Även inom driftsäkerhet och produktion, energi, arbetsmiljö, ledarskap och fler områden har vi ett brett utbud.

Vi hyllar uttrycket ”på dina villkor”. Det är en grundpelare för oss och betyder att vi erbjuder möjlighet att studera på olika sätt, platser och tider. Utöver kurser på många orter så erbjuder vi därför e-learning inom många ämnen, vi jobbar mycket med kunskapskartläggning och validering av kunskaper, -varför läsa det du redan kan? Vi kan komma till er eller ni till oss. Vi kan snabbt skapa er egen kompetensportal med kursutbud från oss och andra som ni önskar, till och med egna kurser. I våra portaler håller vi också rätt på vem som gått vilken utbildning och när så att det alltid finns ett korrekt underlag.

Teknikutbildarna var Gasellföretag både 2011 och 2012.

Nya utmaningar leder till nya lösningar

Ett stort antal företag och organisationer ställer idag om sin verksamhet för att anpassas till den turbulenta situationen som råder i världen och Europa idag. Medarbetare arbetar i större utsträckning hemifrån och får, vill eller kan inte mötas ansikte mot ansikte längre.

Behovet av utbildad och kompetent personal kvarstår men hur gör vi när klassrumsutbildning är taget ur spel?

Teknikutbildarna har under många år satsat på digitalt lärande i form av webbkurser, valideringar och webinars. Teknikutbildarna erbjuder över 50 webbkurser som du läser i vår utbildningsportal TU-Academy. Vi tillhandahåller utbildningar inom arbetsmiljö, elsäkerhet, underhåll och produktion.

El

Teknikutbildarna har Sveriges största distansskola för elektriker, här kan du som vuxen läsa till installations-, automations, industri- samt larm och säkerhetstekniker. Arbetar du som elektriker så har vi säkerhetsutbildningar och fortbildningar och har du arbetat några år så har vi även påbyggnadsutbildningen Auktoriserad Elinstallatör.
För dig som arbetar på kontor eller i industrin så har vi kurser från grundläggande säkerhet till olika arbetsmetoder och standarder. Läs mer här.

Teknik

Teknikutbildarnas teknikkursers fokus ligger i att visa hur – och att – ett välskött underhåll ger en positiv inverkan på den totala vinsten. Våra omfattande spetsutbildningar Modernt Underhåll® för Ledare och Tekniker ger ett helhetsgrepp på hela underhållet och förbereder deltagarna inför EFNMS-certifieringen. Vårt segment Energi och Fastighet siktar in sig på energieffektivisering och fastighetsunderhåll. Våra kurser för pannoperatörer ger förutsättningar för effektiv skötsel och förbereder deltagarna inför certifieringen enligt AFS 2017:3. Läs mer här.

Arbetsmiljö

Fysisk säkerhet ger social trygghet vilket ger motivation som leder till måluppfyllelse.
Många har en föreställning om att ökat fokus på arbetsmiljö utgör ett hinder för höga prestationer när det egentligen är tvärtom. Säkerhet är en bas på vilken en bra psykosocial arbetsmiljö kan byggas. Säkerhet och social trygghet är grundvalar i ett framgångsrikt och uthålligt ledarskap. Allt detta måste finnas på plats om vi ska bygga högpresterande team. Läs mer här.

Courses in English

Read more about our Courses in English.

Övriga kurser

Vi har lång erfarenhet från att stödja internationella företag med utbildningar. Därför har vi utvecklat ett stort nätverk av kontakter och kan erbjuda utbildningar inom till exempel: IT (Excel), juridik samt Bygg och anläggning.

 Läs mer här.

Teknikutbildarna i Norden AB, etablerat 2006, har drygt 30 anställda och en omsättning på 45 miljoner, Våra kontor finns i Sundsvall, Gävle och Solna.

Film

Utbildningar hos Teknikutbildarna

Olivia Bohm, Installationselektriker

Till dig som funderar på att söka utbildningen skulle jag säga – gör det! Det är en väldigt bra investering och du kan plugga i din egen takt utan onödig stress. Som en bonus är det väldigt kul och du får många nya kompisar.
Läs hela intervjun

Ola Nordberg, Auktoriserad Elinstallatör

Jag har verkligen valt en bra utbildning, den har gett mig en bra merit. I min bransch är det en brist på just den här komptensen, vilket ger mig stora möjligheter att utvecklas. Med utbildningen i ryggen är det mycket enklare att välja – jag är mer attraktiv på arbetsmarknaden.
Läs hela intervjun

Utbildare

Teknikutbildarna

Telefon

010-122 18 00
Gå vidare till Teknikutbildarna

Besöksadress

Arthur Engbergs väg 11 852 40 Sundsvall

E-post

info@teknikutbildarna.se

Karta