https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

Sökresultat för Stockholms universitet

...
Kandidatprogram i Biologi, Stockholms universitet

Biologi betyder läran om livet, och biologiämnet omfattar alla aspekter på de levande organismerna; deras bygg...

Stockholm

Kandidatprogram i Geologi, Geokemi och Geofysik, Stockholms universitet

Geologi är vetenskapen om Jorden – man studerar dess uppkomst och sammansättning, samt de processer som omform...

Stockholm

Kandidatprogram i Fysik, Stockholms universitet

Fysikstudierna vid Stockholms universitet öppnar möjligheter för dig som få andra utbildningar kan matcha. För...

Stockholm

Kandidatprogram i Kemi, Stockholms universitet

Kemister kan ta reda på vilka ämnen som ingår i en viss produkt eller designa nya ämnen eller material med skr...

Stockholm

Kandidatprogram i Nutrition, Stockholms universitet

Kandidatprogrammet i nutrition har ett naturvetenskapligt/medicinskt fokus på ämnet nutrition och syftar till ...

Stockholm

Litteraturvetenskap I 30 hp Stockholms Universitet

Kursen diskuterar litteraturhistoriens utveckling från äldsta tid till nu och de olika litterära formernas sär...

Stockholm

Flera Masterprogram inom Naturgeografi och Kvartärgeologi, Stockholms Universitet

Vår utbildning handlar om växelverkan mellan miljö och samhälle, miljöförändringar i lokal och global skala sa...

Stockholm

Samhällsplanerarprogrammet 180 hp, Stockholms universitet

Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och innebär problemlösning, s...

Stockholm

Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys 180 hp, Stockholms universitet

Kandidatprogrammet i kulturgeografi med omvärldsanalys är en utbildning för dig som är intresserad av breda sa...

Stockholm

Introduktion i genusstudier 15 hp, Stockholms Universitet

Kursen ger en bred orientering i genusvetenskapens grundläggande begrepp och teorier. Feminism studeras med fo...

Stockholm

Piraja