https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734640/us/bnzjvgd8msxtehu99a3q.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734884/us/farqjqk9zpfdzmywxdbh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

Alla folkhögskoleutbildningar och information om folkhögskolan

Folkhögskolan är en skolform för alla. Folkhögskoleutbildningar är unika för Skandinavien och finns över hela Sverige. Här hittar du alla folkhögskolor på Utbildningssidan samt information om att studera på folkhögskola.

Läs mer

Vad är en folkhögskola?

Folkhögskolor finns bara i Norden och den första skolan grundades i Danmark. Den är inriktad mot personer från 18 år och uppåt. Det finns idag 150 stycken folkhögskolor i Sverige varav 107 av dem är bundna till stiftelser, föreningar och ideella organisationer. Dem resterande 43 drivas av landstinget eller regionen. Folkhögskolan är öppen för alla från 18 år och uppåt och utan övre åldersgräns. Undantag från ålderskravet finns i särskilda fall där den studerande läser individuellt program vid gymnasium och får utbildningen betald av kommunen. Folkhögskolans utbildningsform är speciellt utformad och finns endast i Skandinavien. Varje folkhögskola kan själv bestämma hur deras utbud av kurser skall utformas och styrs inte av någon centralt fastställd läroplan.

På folkhögskolan möts många olika människor från olika kulturer, livsvillkor och intressen. Det är samtalet mellan alla dessa som nya insikter skapas och du får chansen att växa tillsammans med andra. Det gör att man möter folk man kanske aldrig annars hade träffat!

Allmän linje, särskilda kurser och övriga kurser på folkhögskolorna

Allmän linje

finns på alla folkhögskolor, det är till för dig som saknar fullständig grund- eller gymnasieutbildning. Det är chans att kunna läsa in det som behövs för att bli behörig för högre studier på universitet eller högskola. Man läser det viktigaste ämnena,kärnämnena och ofta finns det möjlighet att rikta in sig på ett eller några få ämnesområden, till exempel friskvård/hälsa, IT, konst och så vidare. När du är klar med din utbildning får du ett studieomdöme som gör att du kan söka till högskolan genom folkhögskolans urvalsgrupp.

Särskilda kurser

Särskilda kurser är kurser där de mesta av studietiden går åt till någon form av inriktning. Oftast är dem yrkesinriktade. Man kan inrikta sig på ett visst intresse som till exempel dans, smide eller musik. Det finns även möjlighet till olika typer av distansutbildningar. Man studerar dock inte de ämnen som ger behörighet till högskola men en del skolor ger även den möjligheten om tid och plats finns. Det finns de särskilda kurser som är inriktade till dem med funktionsnedsättning eller dem som har särskilda behov i sin undervisning.

Övriga kurser

Övriga kurser är kurser som kan hållas på sommaren, kortare kurser eller uppdragskurser från t.ex Arbetsförmedlingen. Det är även vanligt med skolor som har yrkesutbildningar som sedan kan leda till yrken som bland andra fritidsledare, journalist och kantor. Det är vanligt med kurser för pensionärer, så kallade seniorkurser, det kan till exempel vara datorgrundkurser och skrivarkurser med flera.

Mer om utbildningsformen

Folkhögskoleutbildningar bedrivs på eftergymnasial nivå och kräver vanligtvis grundläggande behörighet. Däremot tillhandahåller de flesta folkhögskolor så kallade allmänna linjer som oftast inte kräver grundläggande behörighet. Det kan vara ett alternativ för den som inte kan/vill läsa på komvux.

Ett annat sätt som särskiljer en folkhögskoleutbildning är att den inte ger högskolepoäng utan istället ett studieomdöme på en skala 1-4. Från läsåret 2013-2014 blir omdömet i sju steg istället för fyra på grund av gymnasiereformen. Viktigt att komma ihåg är att du som studerat på folkhögskola kan söka in till högskolan genom en så kallad folkhögskolekvot.

På folkhögskolor strävar man efter att ha mindre sammanhållna studiegrupper. Det är vanligt att studierna är ämnesövergripande i projektform med både teoretiska och praktiska inslag. Efter överenskommelser med universitets- och högskolerådet kan allmän kurs ge behörighet till högre studier. En viktig del av folkhögskolans uppgifter är att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.

Boende och kostnader på folkhögskola

Många folkhögskolor erbjuder boende på skolan i så kallade internat. Där bor man med en grupp personer som också studerar på skolan. Det ger en social gemenskap som skiljer sig en del från andra skolformer. Man får med de andra boende ta hand om tvätt och städ och det hjälper många att bli självständiga. Man har också chansen som boende på internat att kunna umgås med andra elever på skolan vilket kan bli svårt annars under studietiden.

Det finns dock dagfolkhögskolor i de större städerna som normalt inte erbjuder boende. Kontakta respektive skola du är intresserad av mer information om vad som gäller just på den skolan vad gäller boende och kostnader. Undervisningen på folkhögskolan är gratis, men du betalar exempelvis för böcker, lunch och studieresor. Du som studerar på en folkhögskola kan få studiemedel från CSN från det år du fyller 20. Men vissa yrkesinriktade folkhögskoleutbildningar kan berättiga till studiemedel redan från 18 år.

Skillnaden mellan folkhögskola och vanlig högskola eller universitet

Den stora skillnaden mellan folkhögskolan och universitet/högskola är att folkhögskolan inte ger några akademiska poäng. Men en del kurser på folkhögskolan är på eftergymnasial nivå vilket medför att det behövs samma behörighet för att kunna studera på universitet/högskola eller fullgjorda 3 år på gymnasiet. Många folkhögskolor har även samarbete med universitet/högskola det kan innebära att universitetet/högskolan efteråt tillgodoräknar vissa delar av folkhögskolekursen som högskolepoäng. Det kan även innebära att universitet/högskola examinerar i några delkurser.

Skillnaden mellan folkhögskola och komvux

Egentligen kan man inte sätta folkhögskola mot komvux då dem gör och utbildar på helt olika sätt. Allmän linje kan vara ett komplement för den som inte vill studera på komvux. Man ska dock komma ihåg att man inte får några betyg på folkhögskola motsvarande dem man får från gymnasiet/komvux. Utan man får istället studieomdömen som man sedan använder när man söker till högre instanser. På folkhögskola är det mindre undervisnings grupper för att förhöja kvalitén för individen. En annan ganska tydlig skillnad på folkhögskola och komvux är att man på folkhögskolan läser tillsammans med en grupp på heltid, medan man på komvux läser enstaka kurser, i olika grupper.

Här kan du jämföra folkhögskolan med de andra utbildningsformerna.

Frågor på studievägledningen relaterad till alla folkhögskoleutbildningar och information om folkhögskolan

Frågor på studievägledningen relaterad till alla folkhögskoleutbildningar och information om folkhögskolan

Frågor på studievägledningen relaterad till alla folkhögskoleutbildningar och information om folkhögskolan

Frågor på studievägledningen relaterad till alla folkhögskoleutbildningar och information om folkhögskolan

Frågor på studievägledningen relaterad till alla folkhögskoleutbildningar och information om folkhögskolan

Frågor på studievägledningen relaterad till alla folkhögskoleutbildningar och information om folkhögskolan

Frågor på studievägledningen relaterad till alla folkhögskoleutbildningar och information om folkhögskolan

Frågor på studievägledningen relaterad till alla folkhögskoleutbildningar och information om folkhögskolan

Frågor på studievägledningen relaterad till alla folkhögskoleutbildningar och information om folkhögskolan

...
Happis Arts & Crafts: Särskild kurs, Sverigefinska folkhögskolan

Happis Arts & Crafts är Svefis helt nya konst- och hantverksutbildning. Målet med den här utbildningen är att ...

Haparanda

LIVE – ljudteknik och scenljus, Särskild kurs, Sverigefinska folkhögskolan

Utbildningen LIVE – Ljudteknik och scenljus vänder sig till dig som vill jobba med både ljud och scenljus på o...

Haparanda

Ljudteknik: Filmljud, Särskild kurs, Sverigefinska folkhögskolan

Utbildningen Ljudteknik: Filmljud ger dig kunskaper inom inspelningsteknik med fokus på att skapa och ljudlägg...

Haparanda

Musikproduktion: Särskild kurs, Sverigefinska folkhögskolan

Utbildningen Musikproduktion vänder sig till dig som vill utveckla ditt musikskapande både ur ett musikaliskt ...

Haparanda

Vårdbiträde: Särskild kurs, Sverigefinska folkhögskolan

I utbildningen Vårdbiträde får du de kunskaper och erfarenheter du behöver för att kunna arbeta som just vårdb...

Haparanda

Karlskoga Folkhögskola, Karlskoga Folkhögskola

Ge dig själv tid, fokus och utrymme att göra det du verkligen brinner för. Vi erbjuder en stimulerande studiem...

Flera orter

Textillinjen Projektår, Gotlands folkhögskola

Textillinjens projektår ger dig möjlighet att under ett helt läsår arbeta med ett eget projekt.

Hemse

Skrivarlinjen Projektår – distansutbildning, Gotlands folkhögskola

Skrivarlinjens projektår är en distansutbildning som ger dig möjlighet att arbeta med ett eget skönlitterärt m...

Flera orter

Fotolinjen Projektår, Gotlands folkhögskola

Fotolinjen har ett påbyggnadsår i form av ett projektår. Till projektåret söker du med en projektidé. Det kan ...

Hemse

Teaterpedagog, Marieborgs Folkhögskola

Här på Marieborgs folkhögskola kan du utbilda dig till teaterpedagog i en kreativ och varm miljö på vår herrgå...

Norrköping

karolinska 2022 augustiBic augusti 2022 stortavla