https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734640/us/bnzjvgd8msxtehu99a3q.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734884/us/farqjqk9zpfdzmywxdbh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Medicin & Farmaci

 • Apotekare– Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Apotekare samt information om hur mycket Apotekare tjänar i lön, hur det är att jobba som Apotekare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Apotekare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Apotekare?

  Apotekares breda arbetsmarknad inbegriper läkemedelsindustrin, apotek, myndigheter och sjukhus, men också landsting och universitet. Arbetsuppgifterna inom läkemedelsindustrin är många. Apotekare jobbar här exempelvis som forskare på forsknings och utvecklingslaboratorier, med kliniska prövningar av nya läkemedel, som ansvariga för tillverkningen, med registrering av läkemedel eller med marknadsföring av läkemedel. Apotek är en viktig del av hälso- och sjukvården. De fördjupade kunskaper apotekare har gör att de är lämpliga för arbetsledande och andra specialistfunktioner på apotek.

  Arbetsuppgifter

  En Apotekare kan ha en mängd olika arbetsuppgifter, bland annat på sjukhusapotek är apotekarens uppgift ofta att i samarbete med sjukhuspersonalen organisera och ansvara för läkemedelsförsörjningen inom sjukhuset. De ansvarar även, tillsammans med andra farmacevter, för distributionen av läkemedel från apoteket. En viktig uppgift är att i samarbete med sjukhuspersonalen se till att man hanterar läkemedel säkert på sjukhusens avdelningar, liksom att ge sjukhuspersonalen information om läkemedlens användning. En ny roll för apotekare är att inne på sjukhusets vårdavdelningar arbeta tillsammans med läkare för att optimera enskilda patienters läkemedelsbehandling. Ofta har då apotekaren förutom grundutbildning även läst magisterprogram i s.k. klinisk farmaci (se nedan) eller har annan liknande vidareutbildning. Andra uppgifter är till exempel att tillverka cancerläkemedel och sterila läkemedel för sjukhusets behov och att medverka i forskningsprojekt kring läkemedel.

  Var arbetar man?

  Som apotekare kan du också arbeta på de myndigheter – framförallt Läkemedelsverket – som granskar och kontrollerar arbetet inom läkemedelsindustrin och på apotek. Allt fler landsting anställer också apotekare, dels för kliniskt arbete på vårdavdelning (se ovan), dels som ansvariga för olika delar av sjukhusens läkemedelsförsörjning. En del landsting har apotekare anställda på läkemedelsinformationscentraler och i läkemedelskommittéer, främst för utrednings- och informationsuppdrag. Apotekare, oftast disputerade, arbetar även som lärare på de farmaceutiska utbildningarna. Apotekare kan ibland även arbeta inom områden som ligger utanför de farmaceutiska. Detta gäller främst inom livsmedels-, kosmetika- och kemisk teknisk industri samt media men även inom miljö- och naturvård. Det finns idag ca 3000 yrkesverksamma apotekare.

  Vilken utbildning krävs för att bli Apotekare

  Apotekarutbildningen ger dig en bred och djup kunskap inom kemi, biovetenskap och farmaci. Laborationer och praktik kompletterar de teoretiska momenten.

  Att studera till Apotekare

  Du lär dig hur läkemedel forskas fram, vad läkemedel innehåller, hur de framställs, hur de påverkar kroppen och hur olika läkemedel kan påverka varandra. Att du som apotekare kan jobba inom så många olika områden beror till stor del på utbildningens mycket breda naturvetenskapliga upplägg. För att arbeta som apotekare inom hälso- och sjukvården, inklusive apotek, måste man ha legitimation från Socialstyrelsen. Legitimation ansöker man om hos Socialstyrelsen efter avlagd apotekarexamen. Utbildningen till apotekare omfattar 300 hp motsvarande fem års heltidsstudier inklusive sex månaders praktik på apotek. Apotekarutbildningen är forskarberättigande, det vill säga du kan fortsätta med doktorandstudier efter examen. Forskarstudier efter apotekarutbildningen leder fram till doktorsexamen.

  Behörighetskrav för Apotekare

  Behörighetskraven för utbildningar till Apotekare hittar du i områdesbehörighet A13.

  Studera till Apotekare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan hitta relevanta utbildningar till Apotekare på Søk Utdanning.

  Specialisering och inriktningar

  På dagens avreglerade apoteksmarknad finns nu en ny unik möjlighet för en apotekare att bli företagsledare och öppna sitt eget apotek. Hitta fler kurser inom kompetensutveckling här.

  Skillnad mot liknande yrken

  Skillnaden mellan Apotekare och Receptarie är utbildningens längd. Utbildningen till Apotekare är 5 år, medan Receptarie är 3 år långt.

  Frågor på studievägledningen relaterad till apotekare

  Luciano, Märsta

  Frågor på studievägledningen relaterad till apotekare

  Lön & Löneutveckling

  Året 2014 tjänade en apotekare:
  36 400 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Läkarprogrammet, 6 år – Riga Stradins University, STUDIN – Study International

  På Riga Stradins University erbjuds utbildningar inom läkarprogrammet, tandläkarprogrammet samt apoteksprogram...

  Riga

  Apoteksassistent, Humanistiskt Lärcentrum

  En apotekstekniker är en person som arbetar inom apotek och hälsokosthandeln och den viktigaste arbetsuppgifte...

  Distansutbildning

  Naturläkemedel, Karolinska institutet

  Naturläkemedel används av ungefär 40 procent av Sveriges befolkning. Trots terapeutiska effekter och risker me...

  Distansutbildning

  Receptarieprogrammet

  Receptarieprogrammet är en treårig, teoretisk utbildning. Det första året får du grundläggande kunskap i läkem...

  Uppsala

  karolinska 2022 augustiBic augusti 2022 stortavla