https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

Bildlärare – Utbildning och information

Här hittar du information om hur man utbildar sig till Bildlärare samt relaterad information om hur mycket Bildlärare tjänar i lön, hur det är att jobba som Bildlärare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Bildlärare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

Läs mer

Vad är och gör en Bildlärare?

Målen med undervisningen för en Bildlärare finns angivna i läroplanen men de har stor frihet att, tillsammans med eleverna lägga upp undervisningen i bild och form. I undervisningen ska Bildläraren utveckla elevers förmåga att uttrycka sig med bildspråk och deras förståelse för att bilder berättar, informerar, underhåller och också förmedlar budskap. Eleverna lär sig att analysera och tolka bilder och också att våga ifrågasätta det budskap som bilden förmedlar. Under lektionerna får eleverna öva sig i att teckna och måla och också att fotografera, videofilma och att ta datorn till hjälp för att göra bilder. En Bildlärare ska inte bara lära ut utan också väcka intresse för ämnet och undervisa ett visst antal timmar per vecka. Sen tillkommer tid för förberedelser och planering. Lärarna är lediga under skolloven. Ibland undervisar Bildläraren i flera skolor och måste förflytta sig emellan under dagen. Är man enbart lärare inom ämnet bild, så undervisar men inte så många timmar per vecka i varje klass. De arbetar mycket med färg och form, skulptur och konsthistoria.

Arbetsuppgifter

Målen för undervisningen finns angivna i läroplanen men en Bildlärare har stor frihet att, tillsammans med eleverna lägga upp undervisningen i ämnet. I undervisning ska läraren både utveckla dina elevers förmåga att uttrycka sig med bildspråk och deras förståelse för att bilder berättar, informerar, underhåller och också förmedlar budskap. Eleverna lär sig att analysera och tolka bilder och också att våga ifrågasätta det budskap som bilden förmedlar. Under lektionerna får eleverna öva sig i att teckna och måla och också att fotografera, videofilma och att ta datorn till hjälp för att göra bilder. n Bildlärare ska inte bara lära ut utan också väcka intresse för ämnet. Det är också viktigt att de följer utvecklingen på bildområdet, tar till dig de nyheter som kommer och för in dem i undervisningen. Bildläraren kan ha ett särskilt ansvar för en grupp elever och kommer då även att hålla ett utvecklingssamtal med eleven och föräldrarna för att gå igenom elevens studieresultat och sociala situation och kan samarbeta med elevvårdspersonal. Till arbetsuppgifterna hör också att

  • köpa in arbetsmaterial
  • se till att den tekniska utrustningen, till exempel kameror, filmkameror och projektorer fungerar
  • ordna utställningar med de arbeten eleverna gjort

Var arbetar man?

De flesta bildlärare undervisar i grundskolan eller gymnasieskolan. De kan också undervisa på en folkhögskola, ett studieförbund eller inom högskolan. I grundskolan undervisar de i bild och i fria val. I gymnasieskolan undervisar de framförallt i estetisk verksamhet och i bildämnen på estetiska programmet. Bildlärare är esteter och har sinne för färg och form.

Vilken utbildning krävs för att bli Bildlärare

För att undervisa i grundskolans senare årskurser och i allmänna ämnen i gymnasieskolan krävs fyra och ett halvt års studier. minst 180 poäng. För att undervisa i grundskolans tidigare årskurser krävs tre och ett halvt års studier. Det vanligaste är att läsa bild och något annat ämne. Konstfack i Stockholm har dock en lärarutbildning med konstnärlig inriktning bild och visuell kultur som är inriktad direkt mot grundskolans senare år och gymnasieskolan. Den som redan har de ämneskunskaper som krävs för att bli lärare, kan läsa det allmänna utbildningsområdet som en fristående utbildning.

Att studera till Bildlärare

Bildlärare är utbildade lärare med inriktning mot bildämnen (bildlärare) finns inom högskolan på lärarprogrammet. Lärarutbildningen består av tre integrerade utbildningsområden: det allmänna utbildningsområdet, inriktning och specialisering. Det allmänna utbildningsområdet är på tre terminer och är gemensamt för alla lärarstudenter. Studenterna ska också välja en eller flera inriktningar omfattande minst ett år vardera. Inriktningarna svarar mot de ämnen eller ämnesområden som den blivande läraren vill arbeta med. Det tredje utbildningsområdet är specialisering, som omfattar minst en termin.
Se grundskollärare eller gymnasielärare i yrkesämnen för mer information

Behörighetskrav för Bildlärare

Behörighetskraven för utbildningar till Bildlärare hittar du i områdesbehörighet A6a, områdesbehörighet A6b och områdesbehörighet A6c.

Studera till Bildlärare utomlands

Mer information inom kort

Studier i Norge

Du kan läsa mer om hur man studerar till Bildlärare i Norge på Søk Utdanning.

Specialisering och inriktningar

Har du gått grundskollärarutbildningen eller gymnasielärarutbildningen med bild och annat ämne kan du förutom i bildämnen undervisa i det andra ämnet, till exempel svenska eller engelska. Med den nya lärarutbildningen kommer det vanligaste att bli att man kombinerar bildämnet med ett annat ämne.

Skillnad mot liknande yrken

Se också beskrivningarna av Grundskollärare och Gymnasielärare i allmänna ämnen.

Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

Kompetensutveckling för Lärare på Utbildning24

Frågor på studievägledningen relaterad till bildlärare

Luciano, Märsta

Frågor på studievägledningen relaterad till bildlärare

Frågor på studievägledningen relaterad till bildlärare

Frågor på studievägledningen relaterad till bildlärare

Frågor på studievägledningen relaterad till bildlärare

Frågor på studievägledningen relaterad till bildlärare

Lön & Löneutveckling

Året 2012 tjänade en bildlärare:
27 300 kronor per månad

Källa: SCB

...