https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734640/us/bnzjvgd8msxtehu99a3q.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734884/us/farqjqk9zpfdzmywxdbh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Medicin & Farmaci

 • Biomedicinare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Biomedicinare samt relaterad information om hur mycket Biomedicinare tjänar i lön, hur det är att jobba som Biomedicinare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Biomedicinare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Biomedicinare?

  Målet för en Biomedicinare är att bedriva biomedicinskt forsknings- och utvecklingsarbete inom såväl universitet, vårdorganisationer som företag. Det finns ungefär 2 500 personer med biomedicinsk utbildning i Sverige.

  Biomedicin är ett fält inom naturvetenskapen som analyserar och löser medicinska problem med hjälp av modern kunskap inom kemi och biologi, kort sagt: En biomedicinare kartlägger sjukdomars uppkomst, botemedel och behandling.

  En Biomedicinare arbetar med medicinsk forskning, läkemedelsutveckling, och människans biologi, studerar orsaker till uppkomsten av sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och allergier. Vanliga befattningar är klinisk prövningsledare, forskare, laboratorieingenjör samt projektledare. Biomedicin har en experimentell inriktning, och har betydelse för forskning på människans sjukdomar och för den del av sjukvården som ägnar sig åt diagnostik, och behandlingsutveckling.

  Arbetsuppgifter

  Biomedicinare arbetar med att öka kunskapen om bakomliggande mekanismer till de stora folksjukdomarna som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, allergier och demens.Som biomedicinare kan du arbeta med

  • forskning och utveckling
  • produktion
  • patentfrågor
  • kliniska prövningar
  • registrering av läkemedel
  • kommunikation, marknadsföring eller journalistik särskilt inom vetenskap

  Var arbetar man?

  Högskoleväsendet och Life science- området som står för industri inom läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik anställer en stor del av biomedicinarna. Miljövård är ett annat spännande fält för biomedicinare. Det finns stora möjligheter att arbeta internationellt. Det finns ungefär 2 800 personer med biomedicinsk utbildning i Sverige.

  Videointervju med en Biomedicinare

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Biomedicinare

  Biomedicinutbildningen ger en naturvetenskaplig kunskapsbas. De första terminerna innehåller kurser i kemi, och cell- och molekylärbiologi. Därefter läser du en medicinskt inriktad fördjupning där bland annat fysiologi, infektioner, neurobiologi, patobiologi, farmakologi och molekylär medicin ingår.

  Att studera till Biomedicinare

  Utbildningen kombinerar teoretiska kunskaper om människokroppen med praktiska kunskaper och kvalificerat laborativt arbete. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som omfattar en halv till en termins heltidsstudier.Det finns stora möjligheter att ge utbildningen en egen profil. Kandidatexamen 180 högskolepoäng eller 3 år varav minst 90 högskolepoäng i ditt huvudämne.

  Behörighetskrav för Biomedicinare

  Behörighetskraven för utbildningar till Biomedicinare hittar du i områdesbehörighet A13.

  Studera till Biomedicinare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Här hittar du utbildningar inom Biomedicin i Norge.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Lunds universitet samt Umeå universitet tillhandahåller magisterprogram i biomedicin. Masterprogram hittar du på Umeå universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

  Specialisering och inriktningar

  Många biomedicinare fortsätter efter grundutbildningen på forskarnivå inom exempelvis molekylär medicin, epidemiologi och molekylärbiologi. En annan vanlig vidareutbildning är inom kliniska prövningar av läkemedel samt annan internutbildning inom läkemedelsindustrin.

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför till exempel med Biolog, även det ett naturvetarämne som inriktar sig på biologi.

  Stipendier för Biomedicinare

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram inom medicin, kemi och farmaci

  Passar du som biomedicinare

  Vill du arbeta med medicinsk forskning, läkemedelsutveckling, hälsorisker med kemikalier eller bli en framtida ledare på ett biomedicinskt företag? Som biomedicinare lär du dig om människans biologi på cell- och molekylnivå, studerar orsaker till uppkomsten av sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och allergier i sådana fall kan du passa som Biomedicinare.

  ...
  Läkarprogrammet, 6 år – Riga Stradins University, STUDIN – Study International

  På Riga Stradins University erbjuds utbildningar inom läkarprogrammet, tandläkarprogrammet samt apoteksprogram...

  Riga

  Kandidatprogram i Biologi, Stockholms universitet

  Biologi betyder läran om livet, och biologiämnet omfattar alla aspekter på de levande organismerna; deras bygg...

  Stockholm

  Naturläkemedel, Karolinska institutet

  Naturläkemedel används av ungefär 40 procent av Sveriges befolkning. Trots terapeutiska effekter och risker me...

  Distansutbildning

  Biomedicinprogrammet

  Biomedicinprogrammet är en treårig utbildning där du omsätter teoretiska studier i praktiska experiment. Med a...

  Uppsala

  karolinska 2022 augustiBic augusti 2022 stortavla