https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Biologi

 • Biotekniker (Bioteknolog) – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till att jobba inom Bioteknik samt relaterad information om hur mycket man tjänar som biotekniker, hur det är att jobba inom bioteknik, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till biotekniker utomlands och mycket mer. biotekniker kan även kallas bioteknolog, men här används termen biotekniker för båda. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Biotekniker?

  Bioteknik är en tvärvetenskap och en kombination av biologi och teknik, som i första hand innebär att använda celler eller komponenter från celler, så kallade enzymer eller DNA inom forskning och för tekniska lösningar, framför allt medicinska/biomedicinska tillämpningar. Genetik kan också innefattas inom området Bioteknik.

  En annan aspekt av bioteknik är de tekniska problem som uppstår inom biologisk forskning – som till exempel vid storskalig odling av mikroorganismer, genmodifiering och proteinrening. Vetenskapen inom Bioteknik har egentligen alltid funnits. Men det är först de senaste decennierna som man förstår den faktiska och spännande innebörden av denna vetenskap.

  Man började säkert fokusera på Bioteknik som ämne år 2000, när professorn i farmakologi, Arvid Carlsson, fick Nobelpriset i medicin ör sin upptäckt av dopaminet, en signalsubstans våra hjärnor som har stor betydelse för att kontrollera våra muskelrörelser.

  Uttrycket Bioteknik tillkom redan i slutet av 1910-talet, och uppmärksammades av en ungersk ingenjör, Karl Ereky. Men redan på 1800-talet upptäckte den franska kemisten Louis Pasteur att jäsningsprocesser sker med hjälp av levande celler – och så uppfann han pastörisering.

  Först de senaste 30 åren har begreppet Bioteknik tagit ett kliv ur den vetenskapliga världen och blivit intressant för en allmänhet, trots att man jobbat med Bioteknik under läng tid. Bioteknik har framförallt kommit att spela en viktig roll inom medicinen. Det var först på 1970-talet som de riktigt revolutionerande upptäckterna inom bioteknik gjordes, bakterier kan utnyttjas för att tillverka proteiner, bland annat insulin.

  Arbetsuppgifter

  Medicinsk forskning, läkemedelsframställning, utveckling av hälsosamma livsmedel och produktion av miljömässigt hållbara bränslen och kemikalier med hjälp av mikroorganismer och enzymer är bara några exempel på vad en Biotekniker kan arbeta med.

  Var arbetar en Biotekniker?

  En Biotekniker arbetar inom området Life Science på företag som framförallt verkar inom

  • Läkemedel och medicin
  • Agrobioteknik exempelvis växtförädling
  • Miljöbioteknik till exempel vattenrening och avfallshantering
  • Biotekniska verktyg (produkter och tjänster, utrustning och mätinstrument för bioteknisk användning)
  • Biotekniska livsmedel
  • Bioproduktion (produktion av biomolekyler eller mikroorganismer)
  • Närliggande områden är biomaterial, medicinsk teknik och genteknik

  Videointervju med en Biotekniker

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Biotekniker

  De tekniska högskolorna bedriver både civil- och högskoleingenjörsutbildning med inriktning mot Bioteknik.

  Att studera till Biotekniker

  Utbildningen innehåller mycket teoretiska studier, men även en del laborationer inom kemi och bioteknik. Man läser också kemi, cell- och molekylärbiologi samt fysik, genteknik och biotekniska analysmetoder.

  Behörighetskrav för Biotekniker

  Behörighetskraven för utbildningar till Biotekniker hittar du i områdesbehörighet A12.

  Studera Bioteknik utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar Bioteknologi i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Bland annat KTH, Uppsala universitet och Lunds universitet har Masterprogram inom Bioteknologi/Bioteknik.

  Specialisering och inriktningar

  Det är ganska vanligt att en Biotekniker specialiserar sig inom något av de många specialistområden som nämns i stycket ovan "Var arbetar en Biotekniker".

  Skillnad mot liknande yrken

  För en bra översikt av skillnader, se biologyrket.

  Stipendier för Biotekniker

  ...
  Fysiologi - en introduktion, Karolinska Institutet

  Kursen ger dig en introduktion till människokroppens funktioner. Genom föreläsningar och problembaserade övnin...

  Solna

  Naturläkemedel, Karolinska institutet

  Naturläkemedel används av ungefär 40 procent av Sveriges befolkning. Trots terapeutiska effekter och risker me...

  Distansutbildning

  Piraja