https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Biologi

 • Civilingenjör inom bioteknik – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Civilingenjör inom bioteknik samt relaterad information om hur mycket Civilingenjör inom bioteknik tjänar i lön, hur det är att jobba som Civilingenjör inom bioteknik, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Civilingenjör inom bioteknik utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Civilingenjör inom bioteknik?

  Bioteknik är ett område som binder samman biologi, teknik och kemi och omsätter biologiska kunskaper till tekniska tillämpningar. Om man vet hur levande celler fungerar och varför de har olika egenskaper, samt har metoder för att modifiera dem, då kan man förändra dem för att tjäna människans syften. Det kan till exempel handla om att utveckla nya läkemedel, utveckla biologiska metoder för att oskadliggöra miljögifter, utveckla och effektivisera tillverkningsprocesser inom industrin med mera. Bioteknikområdet innehåller mycket forskningsverksamhet och det är vanligt att personer med bioteknikutbildning, bland annat civilingenjörer med den inriktningen, ägnar sig åt forskning på universitet, högskolor, eller inom näringslivet. En del väljer att stanna kvar och forska vid universitet och högskolor efter sin examen. Målet är då att få en doktorsexamen och det tar vanligen fyra till fem år. Under den tiden fördjupar man sig i en speciell forskningsuppgift som sedan redovisas vid en disputation. Vad forskningen handlar om beror på vilka projekt som är aktuella vid respektive universitet eller högskola. Som disputerad forskare finns möjlighet till en fortsatt karriär inom den akademiska världen, och även inom näringslivet.

  Arbetsuppgifter

  En civilingenjör med inriktning mot bioteknik har en bred utbildning inom både biologi, teknik och kemi och kan arbeta med vitt skilda uppgifter. Egen forskning med praktiskt laboratoriearbete är en uppgift, utveckling av industriella processer är en annan, liksom arbete med försäljning som kräver fackkunskaper och företags- och projektledning.

  Var arbetar man?

  Att arbeta med bioteknik innebär att man ligger i forskningens frontlinje. En civilingenjörsutbildning med inriktning mot bioteknik innebär dock att man kan jobba med många olika uppgifter i framtiden. En civilingenjör arbetar inom forskning eller industri, då främst inom läkemedelsindustrin.

  Videointervju med en Civilingenjör inom bioteknik

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Civilingenjör inom bioteknik

  Det finns flera olika ingenjörsutbildningar med inriktning mot bioteknik vid landets högskolor och universitet.

  Att studera till Civilingenjör inom bioteknik

  Det flesta är civilingenjörsutbildningar som är fem år långa. Det finns också ett par utbildningar som ger examen som högskoleingenjör och de tar tre år.

  Behörighetskrav för Civilingenjörer inom bioteknik

  Behörighetskraven för utbildningar till Civilingenjör inom bioteknik hittar du i områdesbehörighet A9.

  Studera till Civilingenjör inom bioteknik utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Civilingenjör i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns en mängd masterutbildningar för civilingenjörer inriktade på bioteknik, bland annat inom material- och energiåtervinning, tillämpad bioteknik och molekylär bioteknik.

  Specialisering och inriktningar

  Som Civilingenjörer inom bioteknik kan forska och specialisera sig på att utveckla nya metoder för att bota sjukdomar eller inom olika processer, från gener till proteiner och för att göra nya material, läkemedel, industriella processer.

  Stipendier för Civilingenjörer inom bioteknik

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram för civilingenjörer

  ...
  Fysiologi - en introduktion, Karolinska Institutet

  Kursen ger dig en introduktion till människokroppens funktioner. Genom föreläsningar och problembaserade övnin...

  Solna

  Naturläkemedel, Karolinska institutet

  Naturläkemedel används av ungefär 40 procent av Sveriges befolkning. Trots terapeutiska effekter och risker me...

  Distansutbildning

  Piraja