https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734640/us/bnzjvgd8msxtehu99a3q.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734884/us/farqjqk9zpfdzmywxdbh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom El & Elektronik

 • Driftledare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Driftledare samt relaterad information om hur mycket Driftledare tjänar i lön, hur det är att jobba som Driftledare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Driftledare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Driftledare?

  Driftledare, som planerar och leder arbetet vid större privata eller offentliga jordbruksföretag, kan ha olika befattningar, vanligen som lantbruksförvaltare eller lantbruksinspektor. Förvaltaren har normalt ett större ekonomiskt ansvar än inspektorn. Det innebär till exempel att förvaltaren har stor del i den ekonomiska planeringen av företaget.

  Arbetet är fritt och självständigt. Det krävs lång praktisk erfarenhet från och kunskap om jordbruk för att kunna överblicka vilka effekter olika åtgärder har på helheten och det ekonomiska resultatet. Driftledaren har personalansvar, vilket bland annat innebär att förutsäga behovet av personal och se till att ha lagom många anställda. Driftledaren är närmaste chef för förmän, som mer organiserar det praktiska arbetet och sköter den dagliga planeringen.

  För jordbruk med husdjursdrift beräknas kostnaden för foder, för inköp av djur och så vidare samt vilka inkomster verksamheten kan ge. Som driftledare har man också ansvar för byggnader och maskiner. Driftledaren har ofta ett nära samarbete med gårdens ägare/styrelse och med gårdens personal. Ibland deltar man i det praktiska arbetet. Eftersom jordbruket är så beroende av vädret krävs ibland improvisation när tidigare planer plötsligt inte fungerar. Flexibilitet och stresstålighet är värdefulla egenskaper. Datorn är ett viktigt arbetsredskap i planering, ekonomisk redovisning och i driften. Utfodringen och arbetet på åkern stöds exempelvis alltmer av datorer och avancerad styr- och reglerteknik. Man bör kunna både använda och programmera datorer och andra tekniska hjälpmedel.

  Arbetsuppgifter

  Hela gårdens växtodling måste samordnas så att det finns personal och maskiner när det behövs. I arbetet som Driftledare ingår ofta att

  • före varje odlingssäsong planera växtodlingen
  • bestämma vilka grödor som ska odlas och hur de ska fördelas på markerna
  • välja utsäde och bestämma tidpunkter för sådd och skörd
  • förberedelser och skötsel
  • beräkna kostnader för inköp av utsäde och andra nödvändiga utgifter
  • analysera resultatet efter skörden

  Var arbetar man?

  Inom jordbruket på Lantbruk och gårdar.

  Videointervju med en Driftledare

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Driftledare

  En vanlig utbildningsbakgrund för driftledare är Lantmästarprogrammet om två år på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, Skåne. Lantmästarutbildningen innehåller bland annat kurser i växtodling, husdjur och ekonomi. För att antas krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även särskild behörighet i vissa ämnen. Dessutom krävs yrkeserfarenhet från jordbruket.

  Att studera till Driftledare

  Räkna med en studietid som varvar teori och praktik. Man får vara ute mycket i naturen och på gårdarna, ett roligt avbrott från att endast sitta i skolan.

  Behörighetskrav för Driftledare

  Ifall man läser lantmästarprogrammet är behörighetskraven för utbildningar till Driftledare hittar du i områdesbehörighet A11.

  Studera till Driftledare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan hitta relevanta utbildningar till driftledare i Norge på Søk Utdanning.

  Specialisering och inriktningar

  Driftledare kanske fungerar på att bli egna Lantbrukare och äga eller arrendera en gård, med eller utan djur.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se också Lantmästare som arbetar som anställd eller egen företagare med driftledning inom lantbruk.

  Stipendier för Driftledare

  Vi saknar information om stipendier för Driftledare.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en driftledare:
  28 400 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Driftledare lantbruk, Umeå kommun

  Bli en del av en grön framtid med hållbar livsmedelsproduktion. Den här utbildningen vänder sig till dig som k...

  Flera orter

  karolinska 2022 augustiBic augusti 2022 stortavla