https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734640/us/bnzjvgd8msxtehu99a3q.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734884/us/farqjqk9zpfdzmywxdbh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Medicin & Farmaci

 • Farmakolog – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Farmakolog samt relaterad information om hur mycket Farmakolog tjänar i lön, hur det är att jobba som Farmakolog, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Farmakolog utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Farmakolog?

  Farmakologi är läran om läkemedel. Som farmakolog studerar du på vilket sätt läkemedel, verkar i celler, organ, djur och människor och vilka effekter de har. Farmakokinetiker studerar hur kemiska substanser eller läkemedelskandidater tas upp, fördelas och bryts ned i kroppen. De studerar även om de omvandlas till ämnen som kan ge biverkningar, hur de utsöndras ur kroppen och hur lång tid hela processen tar. Man arbetar i projekt tillsammans med andra yrkesgrupper som djurtekniker, laboratorieassistenter, kemister, farmakologer/farmakokinetiker och toxikologer.

  Oftast har man en idé om hur ett visst ämne borde påverka kroppen. Med de kunskaper man har antar du exempelvis att hjärtat kommer att pumpa kraftigare under inverkan av ämnet. Genom att göra försök på hjärtan, som hämtats från djur och hålls levande i näringslösning, kan man få en uppfattning om hur rätt man hade. Man kan också pröva ett ämne på celler, och då ryms dina försök i provrör. Det händer att farmakologen använder levande djur som råttor och möss för att se hur ett ämne påverkar kroppen eller djurens beteende, till exempel rörelser eller socialt beteende. När försöken är klara bearbetar och sammanställer man de data du fått fram och skriver sedan en rapport eller vetenskaplig artikel där man försöker förklara resultaten.

  Bara en liten del av de ämnen som farmakologer och farmakokinetiker studerar visar sig kunna fungera som läkemedel. Om inledande försök i provrör och på försöksdjur visar sig lovande testas ämnet på människor i kliniska prövningar. Det är ibland farmakologer som planerar, genomför och utvärderar de kliniska prövningarna. De kan vara under många år och ska visa om resultaten från tidigare forskning på cellkulturer, djur och friska människor också stämmer för patienter. Det kan gälla hur länge effekten av ämnet varar, hur stor effekten blir av en viss dos och vilka biverkningar ämnet ger.

  Vid en myndighet som läkemedelsverket finns det Farmakologer och även farmakokinetiker som tillsammans med bland annat läkare, toxikologer och kemister utvärderar ansökningar från läkemedelsföretagen om att få nya läkemedel godkända och registrerade. Farmakologer har ofta arbetsledande funktion. Arbetar man vid ett universitet ingår ofta undervisning i dina arbetsuppgifter. Det är vanligt att man har internationella kontakter.

  Arbetsuppgifter

  En Farmakolog och forskare måste hela iden uppdatera sig inom de senaste rönen när det gäller läkemedel och ny forskning.

  • läsa rapporter och avhandlingar
  • planera tester och olika försök
  • arbeta med kliniska tester och analyser
  • skriva rapportering om tester

  Var arbetar man?

  Många Farmakologer arbetar och forskar inom läkemedelsindustrin medan ett mindre antal är forskare vid något universitet. Några arbetar som läkare, kliniska farmakologer, vid större sjukhus eller är anställda vid kontrollmyndigheter, främst Läkemedelsverket.

  Videointervju med en Farmakolog

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Farmakolog

  Farmakolog och farmakokinetiker har i allmänhet genomgått forskarutbildning och disputerat vid någon av landets medicinska högskolor - Karolinska institutet, universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, och Umeå samt vid farmaceutiska fakulteten i Uppsala eller vid veterinärmedicinska fakulteten vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. För att bli antagen till forskarutbildning krävs en examen på avancerad nivå, det vill säga masternivå inom lämpligt ämnesområde. Antagningen prövas dessutom alltid från fall till fall.

  Att studera till Farmakolog

  I utbildning ingå självklart mycket labverksamhet eftersom man hela tiden får varva teoretiska studier med praktiska teser i labbet. Man tränar både för uppfinningsförmåga och idérikedom.

  Behörighetskrav för Farmakologer

  Behörighetskraven för utbildningar till Farmakolog hittar du i områdesbehörighet A13.

  Studera till Farmakolog utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan hitta relevanta utbildningar till farmakolog i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns en mängd magister- och masterprogram som är lämpade för farmakologer, klicka på "Magister/Master" till vänster för att se alternativ.

  Specialisering och inriktningar

  Farmakolog har bra utgångsläget för att gå vidare till exempel inom läkaryrket. Det tar olika lång tid att nå doktorsexamen, men man bör räkna med minst fyra år på heltid efter grundutbildningen. En Farmakolog kan även jämföras med en Toxikolog som har liknande arbetsuppgifter men istället koncentrerar sig på att laborera med skadliga ämnen.

  Skillnad mot liknande yrken

  Många farmakologer har från början varit läkare eller apotekare.

  Stipendier för Farmakologer

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram inom farmaci

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en farmakolog:
  47 900 kronor per månad

  Avser klinisk farmakolog. Källa: SCB

  ...
  Läkarprogrammet, 6 år – Riga Stradins University, STUDIN – Study International

  På Riga Stradins University erbjuds utbildningar inom läkarprogrammet, tandläkarprogrammet samt apoteksprogram...

  Riga

  Apoteksassistent, Humanistiskt Lärcentrum

  En apotekstekniker är en person som arbetar inom apotek och hälsokosthandeln och den viktigaste arbetsuppgifte...

  Distansutbildning

  Naturläkemedel, Karolinska institutet

  Naturläkemedel används av ungefär 40 procent av Sveriges befolkning. Trots terapeutiska effekter och risker me...

  Distansutbildning

  Sjuksköterska, Högskolan på Åland

  Sjuksköterska är yrket för dig som tycker om att arbeta med människor och vill arbeta för att främja hälsa och...

  Mariehamn

  karolinska 2022 augustiBic augusti 2022 stortavla