https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

Film-, Radio-, TV-Yrken – Utbildning och information

Här hittar du information om hur man utbildar sig inom Film-, Radio-, TV-Yrken samt relaterad information om hur mycket man tjänar i lön, hur det är att jobba inom Film-, Radio-, TV-Yrken, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar för att jobba inom Film, Radio, TV utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

Läs mer

Vad finns det för Film-, Radio-, TV-Yrken?

Filmfotografen, filmklipparen, filmljuds teknikern, regissören, producenten och manusförfattaren jobbar tillsammans i skapandet av en film. Radio och TV-producenter har det övergripande ansvaret för en produktion. För samtliga yrken inom området är den konstnärliga drivkraften och förmågan att jobba i team mycket viktig.

Producent

En filmproducent är en person som inför filmbolaget ansvarar för en filmproduktion. Filmproducenten bär det högsta ansvaret för att filmen genomförs, både ekonomiskt och kreativt. Som Filmproducent har man ansvaret för att hålla auditions med skådespelare, men också hålla ett öga på budget, information till sponsorer och att tidsscheman hålls.

Regissör

Regissören fattar de kreativa besluten från den första scenen till den sista tagningen och leder filmteamet och övervakar redigeringen. Regissören går tagning för tagning igenom hela det planerade arbetet med hela laget och bestämmer vilken belysningsstil man skall ha i de enskilda scenerna.

Filmfotograf

Vid inspelningen av en spelfilm är det filmfotografen som jobbar närmast regissören och därmed har del i ansvaret för hela produktionen, så att till exempel tidsramar och budget följs. Varje tagning måste planeras i detalj vad gäller kameravinklar, ljus, scenografi, rekvisita med mera. Filmfotografen är även samordnare och arbetsledare.

Ljustekniker

En ljussättare ser till att den ljussättning som regissören och chefsfotografen vill ha görs, säter upp lampor för varje tagning och ser till att inget kommer i vägen för ljuset som ka ge skuggor på filmen.

Manusförfattare

Manusförfattaren skriver manus med ord och tidsangivelser så att skådespelare och andra filmteammedlemmar vet exakt vad som ska avspelas i varje film.

Scripta

En Scripta är en Continuity Girl (men kan självklart även vara en Continuity Boy också) och har en viktig funktion vid varje tagning. Bland annat ser scriptan till att varje sekvens stämmer med tidigare och anteckningar allt kring hur skådespelarna satt eller stod, vad de hade på sig, var saker stod, alla exakta detaljer såp att filmen får en kontinuitet och det inte ser konstigt och avklippt ut när man börjar filma igen.

Filmklippare

En filmklippare arbetar med att gå igenom allt inspelat material och gör en första grovklippning och sorterar upp filmen i olika delar, sekvenser, scener eller tagningar. Sedan klipper man scen för scen och sätter ihop dem till en enhet, redigerar och ljudlägger filmen.

Arbetsuppgifter

Ett filmteam arbetar tillsammans som en enhet för att göra en spelfilm, en dokumentär, en reklamfilm där var och en har sin specialiserade uppgift att sköta för att allt ska flyta så smidigt som möjligt. Ovan beskrivs var och ens uppgifter.

Var arbetar man?

Alla medlemmar i ett filmteam arbetar antingen på filmbolag som gör spelfilmer, produktionsbolag inom video och film, TV och som frilansare inom reklam, TV och produktion.

Videointervju med en som arbetar med ett Film-, Radio-, TV-Yrke

Ingen videointervju för tillfället

Vilken utbildning krävs för att arbetar inom Film-, Radio-, TV-Yrke

I dagsläget kan du studera till flera av dessa yrken på högskolor/universitet, yrkeshögskolor och folkhögskolor. Dramatiska Institutet (DI) i Stockolm erbjuder högskoleutbildningar på grund- och avancerad nivå till olika Film-, Radio-, TV-yrken. För att studera på avancerad nivå krävs en kandidatexamen och en hel del yrkeserfarenhet. Antas gör man efter skriftlig ansökan, intervjuer och praktiska prov. Arbetslivserfarenhet av konstnärligt arbete eller från mediebranschen är en merit. Filmhögskolan vid Göteborg Universitet erbjuder också ett masterprogram på 120 hp i Filmisk gestaltning - regi och produktion. En del TV- och filmutbildningar finns även inom Kvalificerad Yrkesutbildning (KY), Komvux och vid folkhögskolor.

Att studera till för att arbeta inom Film, Radio, TV

Med rigorösa ansöknings- och antagningskrav till filmskolorna bör man tänka på att mycket inom filmbranschen sker genom kontakter och praktiskt erfarenhet värderas högt. Det är smart att redan innan och under studietiden se till att kanske få lite praktisk erfarenhet och knyta kontakter inom filmbranschen för att få referenser.

Behörighetskrav för Film-, Radio-, TV-Yrken

Behörighetskraven för utbildningar till Film-, Radio-, TV-Yrken varierar i hög grad beroende på vilken utbildning man väljer.

Studera till Film-, Radio-, TV-Yrken utomlands

Mer information inom kort

Studier i Norge

Du kan läsa mer om hur man studerar till Film-, Radio-, TV-Yrken i Norge på Søk Utdanning.

Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

Det finns en mängd magister- och masterprogram inom film, radio och TV-yrken, klicka på "Magister/Master" till vänster för att se alternativ.

Specialisering och inriktningar

Mer information inom kort.

Skillnad mot liknande yrken

Se även Filmklippare och Filmfotograf för mer information.

Stipendier för Film-, Radio-, TV-Yrken

Se respektive yrke för information om stipendier.

Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

...