https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Biologi

 • Hortonom – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Hortonom samt relaterad information om hur mycket en Hortonomtjänar i lön, hur det är att jobba som Hortonom, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Hortonom utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Hortonom?

  Hortonomen har en helhetssyn på trädgårdsnäringen i både Sverige och i resten av världen och använder biologisk kunskap ihop med ekonomi, teknik och marknadsföring inom produktion, hantering och användning av frukt, bär, grönsaker, träd samt prydnadsväxter. En Hortonom arbetar på bred basis med trädgårdsväxter ur många olika aspekter.

  Vi lever i ett globalt samhälle där företagen är internationella. Detta gäller även producenter av grönsaker, frukt eller prydnadsväxter. Samtidigt ökar intresset för närodlad mat och klimatfrågor blir mer och mer aktuella. Naturvetarna uppskattar att det finns ca 400 yrkesverksamma Hortonomer.

  Arbetsuppgifter

  Arbetsuppgifterna varierar, oftast handlar det om administrativt arbete, medan det i andra fall är övergripande och ledningsansvar. Det kan också vara arbete på odlingar, labbarbete, försäljning och rådgivning. några moment i arbetet är:

  • forskning och utbildning
  • miljöfrågor inom produktionsledet
  • marknads- och kvalitetsfrågor inom handeln
  • ibland journalistik

  Var arbetar man?

  Hortonomer kan arbeta på plantskolor, hos hushållningssällskap eller branschorganisationer, eller på Statens Jordbruksverk, Länsstyrelser eller Livsmedelsverket eller på företag inom trädgårdsodling och livsmedelsindustrin.

  Videointervju med en Hortonom

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Hortonom

  Utbildningar till hortonom, 300 hp, är fem år lång och ges vid Sveiges Lantbruksuniversitet som även erbjuder forskar- samt vidareutbildningar av olika slag.

  Att studera till Hortonom

  En del av kurserna läses tillsammans med studenter på trädgårdsingenjörsprogrammen. Utbildningen innehåller ämnen som botanik, växtfysiologi, kemi, genetik, marklära, ekologi, växtskydd och växtförädling, men också inom ekonomi, statistik och teknologi. Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten.

  Behörighetskrav för Hortonomer

  Behörighetskraven för utbildningar till Hortonom hittar du i områdesbehörighet A11.

  Studera till Hortonom utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Vi saknar information om ifall det krävs någon speciell utbildning för att bli hortonom i Norge.

  Specialisering och inriktningar

  Inom arbetet kan Hortonomen inrikta sig mot flera intressanta områden till exempel kan de vara med och utveckla växtskydd och bekämpa olika former av skadegörare eller kan Hortonomer erbjuda rådgivning kring hur man utformar hållbara odlingsmetoder och en kvalitetssäkrad produktion av livsmedel.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se också Trädgårdsingenjör som arbetar med yrkesodling och trädgårdsdesign. 

  Stipendier för Hortonomer

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en hortonom:
  33 500 kronor per månad

  ...
  Fysiologi - en introduktion, Karolinska Institutet

  Kursen ger dig en introduktion till människokroppens funktioner. Genom föreläsningar och problembaserade övnin...

  Solna

  Naturläkemedel, Karolinska institutet

  Naturläkemedel används av ungefär 40 procent av Sveriges befolkning. Trots terapeutiska effekter och risker me...

  Distansutbildning

  Hortonom, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

  Vill du vara med och påverka vår framtid i hållbar inriktning? Som hortonom är du expert på växtbiologi och ha...

  Alnarp

  Piraja