https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Transport

 • Lots – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Lots samt relaterad information om hur mycket en Lots tjänar i lön, hur det är att jobba som Lots, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Lots utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Lots?

  Lotsen anländer i en orange Lotsbåt med beteckningen LOTS och kliver ombord för att tillfälligt vägleda befälhavare på fartyg att manövrera rätt i farleder till och från hamnar samt med förtöjning och manövrering i hamnarna. 

  Sverige har infört lotsplikt för att öka miljö- och sjösäkerheten i våra farvatten. Befälhavare på fartyg får alltså inte själv styra fartyget över svåra vatten eller in i hamnar. Detta betyder att fartyg över en viss storlek är skyldiga att anlita Lots. Storleken fastställs i till farledernas svårighetsgrad för att inte riskera några olyckor.

  Lotsen är en vägvisare som står på kommandobryggan på lotsfartyget när han arbetar. Med hjälp av prickar, bojar, fyrar, radar, radio och andra tekniska hjälpmedel får fartygsbefälen på andra fartyg direktioner om hur de ska framföra sina fartyg på ett säkert sätt. Lotsen har som officiell uppgift att lotsa fartyg inom svenskt sjöterritorium och varje år genomförs cirka 40 000 lotsningar. Stationering sker i sex olika sjötrafikområden längs hela vår kust och vid Mälaren och Vänern. En så kallad utsjö Lotsning i Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak förekommer också för fartyg med särskilt stor djupgående eller med ovan besättning.

  Arbetsuppgifter

  Arbetet som Lots delas upp i

  • Hamnlotsning –vid anlöpning av hamn
  • Passagelotsning – vid speciellt svåra passager
  • Havslotsning – hjälper fartygsbefälhavaren med navigation i öppet hav
  • Kanallotsning – när man Lotsar båtar på delar av kanaler och andra inländska sjövägar

  Var arbetar man?

  Lotsen är anställd av Sjöfartsverket.

  Videointervju med en Lots

  Vilken utbildning krävs för att bli Lots

  Svenska Lotsar utbildas internt vid Sjöfartsverket. För att bli Lots fordras sjökaptensexamen, 180 hp, samt sjökaptensbrev som erhålls efter styrman/befälhavarepraktik i sex år efter examen. I dag fordras ca 10 års total fartygstjänst inklusive utbildning innan lotstjänst kan påräknas. Utbildningen till Lots ges av arbetsgivaren och tar ett till fem år. Det är till övervägande del en praktisk utbildning på de fartyg och farleder man sedan ska Lotsa.

  Att studera till Lots

  I utbildningen får man en teoretisk bakgrund med sjökaptensexamen. Efter en tids erfarenhet som fartygsbefäl, tränas man under en period som Lotselev för att först få lotsa mindre fartyg. Att få "full styrsedel" och för att få lotsa alla förekommande fartyg inkluderat hantering av bogserbåtar, tar flera år.

  Behörighetskrav för att plugga till Lots

  Läs mer under utbildningskrav ovan.

  Studera till Lots utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Lots i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Vi saknar information om vidareutbildning för lots.

  Specialisering och inriktningar

  Som Lots finns möjlighet att övergå till andra befattningar på Sjöfartsverket.

  Skillnad mot liknande yrken

  Lotsens yrke är unikt. Någon direkt koppling till annat finns inte. Detta betyder dock inte att man inte kan vidareutbilda sig till annat inom sjöfartsnäringen, till exempel inom hamn, transport eller den juridiska sektorn inom sjöfarten.

  Stipendier för Lots

  Vi saknar information om stipendier för lotsar.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en lots:
  25 500 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Sjökapten, Högskolan på Åland

  Sjökaptensutbildningen förbereder dig för en karriär som sjöbefäl ombord på fartyg. Programmet passar dig som ...

  Mariehamn

  Pilotskola, Regional Air Services, Tuzla, TorsaEdu

  Regional Air Services är en expanderande flygskola, som ägs av flygbolagspiloter och koncentrerar sig på att u...

  Constanta

  Fortum-stortavla