https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734640/us/bnzjvgd8msxtehu99a3q.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734884/us/farqjqk9zpfdzmywxdbh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Medicin & Farmaci

 • Medicinteknisk ingenjör– Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Medicinteknisk ingenjör samt relaterad information om hur mycket en Medicinteknisk ingenjör tjänar i lön, hur det är att jobba som Medicinteknisk ingenjör, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Medicinteknisk ingenjör utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Medicinteknisk ingenjör?

  Medicinkteknisk utrustning är all den tekniska utrustning som finns inom sjukvården. Medicintekniska ingenjörer arbetar med att se till att den medicintekniska utrustningen inom vården fungerar på ett säkert sätt. Det är varierande jobb och man är mycket ute på kliniker och sjukhus där man har kontakter med både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

  Medicintekniska ingenjörer gör bedömningar tillsammans med inköparna och ger råd när man ska köpa in ny dyr medicinsk utrustning, Ibland utbildar han personalen. Man är också väldigt insatt i olika krav som ska uppfyllas när det gäller teknik, underhåll, information med mera.

  Som Medicinteknisk ingenjör är man med och granskar anbuden för att bestämma vilket anbud som ska antas, alltså redan från att ett inköpsbeslut av ny utrustning tas tills dess att utrustningen tjänat ut och byts eller skrotas. Man arbetar med olika apparater som exempelvis röntgenapparater, narkosapparater och annan gasteknik, apparatur för intensivvård, diagnosteknik som EKG- och EEG-apparatur, optisk utrustning eller medicinska bildsystem. Som Medicinteknisk ingenjör har man ansvar för att se till att apparatur inom vården fungerar på ett funktionellt sätt genom att bevaka apparater och de metoder man arbetar när det gäller apparaterna.

  Arbetsuppgifter

  En Medicinteknisk ingenjör kan ha en mängd olika arbetsuppgifter, bland annat

  • göra bedömningar inför inköp av nya apparater
  • lyssna på kundens mål och krav
  • kontrollera utrustning
  • ta hand om installationen
  • titta på offerter och krav
  • sköta om underhållet och reparerar ifall det behövs
  • köpa in reservdelar
  • ta fram instruktioner av olika slag
  • utbilda och demonstrerar

  Var arbetar man?

  Medicintekniska ingenjörer arbetar framförallt inom landstingens medicintekniska avdelningar samt inom den privata sektorn som utvecklar, tillverkar och levererar medicinteknisk utrustning. De arbetar också som uppköpare, vid utvecklingslaboratorier och inom forskning och utveckling.

  Videointervju med en Medicinteknisk ingenjör

  Ingen videointervju för tillfället.

  Vilken utbildning krävs för att bli Medicinteknisk ingenjör

  Inom högskolan finns både högskole- och civilingenjörsutbildningar med inriktning medicinsk teknik inom framförallt programmen för teknisk fysik och eletroteknik. Civilingenjörsutbildningar är fem år medan högskoleingenjörsutbildningen är tre år. Det finns även ett antal fristående kurser med inriktning mot medicinsk teknik.

  Att studera till Medicinteknisk ingenjör

  Den som inte har tillräckliga förkunskaper för att söka en civilingenjör- eller högskoleingenjörsutbildning har möjlighet att läsa in ett behörighetskompletterande tekniskt basår. Det kan också finnas möjlighet att läsa en teknisk bastermin för den som saknar ett mindre antal kurser för behörighet. Vanligtvis är det de tekniska högskolorna som anordnar den utbildningen.

  Behörighetskrav för att plugga till Medicinteknisk ingenjör

  Behörighetskraven för utbildningar till Medicinteknisk ingenjör hittar du i områdesbehörighet A9.

  Studera till Medicinteknisk ingenjör utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Medicinteknisk ingenjör i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Läs mer under Civilingenjör för passande magister- och masterprogram.

  Specialisering och inriktningar

  Man kan vara specialiserad på vissa medicinska produkter, till exempel röntgenapparatur, narkosapparatur och annan gasteknik, apparatur för intensivvård, diagnosteknik som EKG- och EEG-apparatur, optisk utrustning eller medicinska bildsystem. Exempel på inriktningar kan även vara radiologi, dialys, operation, intensivvård och laboratoriemedicin.

  Skillnad mot liknande yrken

  Som Civilingenjör inom medicinteknik är förutsättningarna bättre för att arbeta med utveckling, forskning, projektledning och arbetsledande arbetsuppgifter. Högskoleingenjörer inom medicinteknik arbetar ofta praktiskt med service, underhåll och användarsupport.

  Stipendier för Medicinteknisk ingenjör

  Det finns stipendium för Medicinteknisk ingenjör oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Medicinteknisk ingenjör:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram för ingenjörer

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en medicinteknisk ingenjör:
  28 900 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Läkarprogrammet, 6 år – Riga Stradins University, STUDIN – Study International

  På Riga Stradins University erbjuds utbildningar inom läkarprogrammet, tandläkarprogrammet samt apoteksprogram...

  Riga

  Naturläkemedel, Karolinska institutet

  Naturläkemedel används av ungefär 40 procent av Sveriges befolkning. Trots terapeutiska effekter och risker me...

  Distansutbildning

  karolinska 2022 augustiBic augusti 2022 stortavla