https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Miljö & Hållbarhet

 • Miljövårdsyrken – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till olika Miljövårdsyrken samt relaterad information om hur mycket en den som arbetar inom ett Miljövårdsyrke tjänar i lön, hur det är att jobba med olika Miljövårdsyrken, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till ett Miljövårdsyrke utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en som arbetar med ett Miljövårdsyrke?

  Inom miljövård arbetar olika yrkesgrupper med att förebygga och minska skador på vår miljö. Målet är att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle, ett samhälle som inte förstörs av människans aktiviteter, som till exempel produktion och trafik, och där människor och natur mår bra.  Miljö är ett hett ämne idag och det finns många olika gröna jobb. Inom de gröna näringarna finns massor av yrken med anknytning till miljö, energi och landskap .Här nämns några men fler kan du se under avsnittet Miljövetare.

  MILJÖ-OCH HÄLSOINSPEKTÖR

  Miljö- och hälsoskyddsinspektörer ser till och kontrollerar restauranger, bensinstationer, industrier, vattenverk och enskilda avloppsanläggningar för att kontrollera att lagar och förordningar följs.

  BIOTEKNOLOG

  Bioteknologen arbetar med molekyler, gener och organismer och tar reda på hur kroppens minsta beståndsdelar hänger samman och har inverkan på våra livsmedel och vår miljö.

  EKORÅDGIVARE

  Är ett bollplank för lantbrukare och expert på väster, biologisk bekämpning och KRAV-odling.

  AGRONOM

  Ansvarar för att öka samspelet mellan landsbygden och nyttjande av naturresurser.

  LANDSKAPSARKITEKT/ LANDSKAPSINGENJÖR

  Kombinerar gröna miljöer med arkitektur och skapar framtidens landskap.

  MILJÖINGENJÖR

  Miljöingenjör har en helhetssyn och förstår sambandet mellan teknik, samhälle och miljö.

  Arbetsuppgifter

  Arbetsuppgifter kan vara såväl förebyggande insatser som kontroll och gälla till exempel luft, vatten, buller, utsläpp, livsmedelshantering, industriproduktion och återvinning. Man arbetar också som rådgivare.

  Var arbetar man?

  Med miljö kan man arbeta såväl i kommuner, länsstyrelser, statliga verk och privata företag.

  Videointervju med en som arbetar med ett Miljövårdsyrke

  Ingen videointervju för tillfället.

  Vilken utbildning krävs för att jobba med ett Miljövårdsyrke?

  Naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning med miljöinslag är gångbar för många yrken inom miljövård. Det finns miljövetenskapliga program och många ingenjörsutbildningar med miljöinriktning. För miljö-och hälsoskyddsinspektörer finns flera utbildningar i miljö- och hälsoskydd inom högskolan, både på grundläggande och avancerad nivå. För att arbeta som Miljövetare behöver du en tvärvetenskaplig utbildning. Förutom naturvetenskapliga ämnen innehåller utbildningen ofta teknik, samhällsvetenskap, juridik, miljöpolitik, beteende, kommunikationsvetenskap, pedagogik eller ekonomi. Det finns ett stort utbud av miljöutbildningar och olika utbildningar har ofta olika inriktning. Många utbildningar och inriktningar finns vid SLU utanför Uppsala.

  Att studera till ett Miljövårdsyrke

  Ekonomiprogram med miljöinriktning, samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, program för miljöledning, kurser i miljörätt är några exempel på utbildningar inom högskolan, där miljökunskap kombineras med eller bygger på andra ämnen. Utbildningarna har lite olika fokus - några fokuserar mer på naturskydd, medan andra inriktar sig på stadsutveckling, arbetsmiljö eller mänskliga rättigheter. Man kan i allmänhet själv forma sin profil. På många naturvetenskapliga utbildningar finns möjligheten att inrikta studierna mot miljövetenskap. Även agronom-, skogsvetare-, landskapsarkitekt- eller civilingenjörsutbildningar kan leda till arbete på miljöområdet. Teori varvas med föreläsningar, laborationer, exkursioner, studiebesök samt att det har inslag inom flera olika områden: naturvetenskap, samhälle, rätt (miljörätt), teknik.

  Behörighetskrav för att plugga till Miljövårdsyrken

  Se miljövetare för behörighetskrav.

  Studera till Miljövårdsyrken utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Miljövårdsyrken i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Läs mer under miljövetare för passande magister- och masterprogram.

  Specialisering och inriktningar

  Se olika inriktningar inom avsnittet ovan "Vad är och gör en som arbetar med ett Miljövårdsyrke?"

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Miljövetare med information om olika miljöyrken.

  Stipendier för Miljövårdsyrken

  Se stipendier under miljövetare

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom miljöområdet

  ...
  Ekologisk hållbarhet & Sustainability, yrkesinriktat certifikat 9 mån - 12 mån - UCLA – University of California Los Angeles, STUDIN – Study International

  Vill du läsa en utbildning i Ekologisk hållbarhet? Och samtidigt uppleva en ny miljö och ta del av en annan ku...

  Flera orter

  Miljö- och Hållbarhetsstrateg, Humanistiskt Lärcentrum

  Brinner Du för miljö och hållbar utveckling? Vill Du vara med och förändra världen i betydande frågor? Världen...

  Distansutbildning

  Miljö och utveckling, Södertörns högskola

  Bli miljöambassadör för världen! Programmet ger dig breda kunskaper inom miljö och utvecklingsproblematik på l...

  Stockholm

  Miljösamordnare – Hållbara Byggnader, KYH

  Som miljösamordnare har du en specialistroll inom byggnadsteknik, miljökunskap och miljölagstiftning och arbet...

  Göteborg

  Flera Masterprogram inom Naturgeografi och Kvartärgeologi, Stockholms Universitet

  Vår utbildning handlar om växelverkan mellan miljö och samhälle, miljöförändringar i lokal och global skala sa...

  Stockholm

  Management of Fish and Wildlife Populations - 120 credits, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

  Want to contribute to the sustainable management of the world's fish and wildlife resources? The program prepa...

  Umeå

  Soil and Water Management - 120 credits, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

  Land and water management are needed everywhere in society, with everything from local government to internati...

  Uppsala

  Rural Development and Natural Resource Management - 120 credits, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

  Why is it so difficult to collectively organize sustainable fishing in Lake Chilwa in Malawi? What are the bas...

  Uppsala

  Sustainable Development - 120 hp, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

  Human activities affect and are affected by natural resources all the time. Want to know more about sustainabl...

  Uppsala

  Environmental Communication and Management - 120 credits, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

  Communication plays an important role in the sustainable use of natural resources and the ability to deal with...

  Uppsala

  KI