https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534649/us/fvl6kntjqose28xx9vsh.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534909/us/perkqzylj8jep1ueug8v.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Kultur

 • Museitjänsteman– Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Museitjänsteman samt relaterad information om hur mycket en Museitjänsteman tjänar i lön, hur det är att jobba som Museitjänsteman, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Museitjänsteman utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Museitjänsteman?

  För de som arbetar på museum finns många olika befattningen och inriktningar med flera ansvarsområden som alla marknadsför, bevarar och forskar kring vårt natur- och kulturarv. Här är några exempel vad en tjänsteman på ett museum kan göra

  • Utställningsproducenten arbetar man med text, bild och rummets gestaltning för att visa fram föremål i olika sammanhang, och skapa en tankeväckande miljö för museets föremål. Tydlig ljussättning och skicklig exponering av föremålen är viktigt att kunna. Att bygga en utställning är ofta ett stort projekt som involverar många olika yrkesgrupper, till exempel hantverkare, formgivare forskare. Utställningsproducenter är oftast projektanställda under en viss tidsperiod när en nu utställning skapas.
  • Museiintendenten är en forskare som utgår man ifrån museets samlingar och försöker finna ny kunskap. Det kan handla om släktskap mellan olika djurarter eller att analysera blodfläckar på medeltida textilier för att få reda på mer om människans hälsostatus på den tiden. Det kan också handla om att utöka museets samlingar med nya föremål eller att dokumentera den samling som finns. Många av forskarna arbetar stor del av tiden med att söka fram och skapa information i databaser. Forskningen är internationell och många arbetar utomlands åtminstone under en period. Många forskare är anställda som doktorander, och arbetar med sina avhandlingar inom ramen för ett museum eller en forskningsinstitution. Oftast avlönas de då av universitetet.
  • Som Museipedagog är uppgiften att visa samlingar och utställningar för besökare och skolklasser. Här gäller det att kunna inspirera och förklara sammanhang på ett enkelt sätt och fånga publikens uppmärksamhet. Utöver kunskaper i museiämnen krävs pedagogisk utbildning. Ibland kan det ingå i jobbet att författa material eller utställningskataloger.
  • En Konservator inom museisektorn arbetar med en stor mängd olika material. Textilier, sten, metall, djur, textil, möbler och mynt är bara några exempel. Ofta är man specialiserad inom ett mycket snävt område. Arbetsuppgifterna kan vara inriktade på att vårda och bevara för framtiden, eller mer mot att skapa kopior av föremål för utställningar. Konservatorn arbetar med att skydda föremål från att exponeras för ljus i utställningar eller för skadedjur när det förvaras i magasin. När museets föremål, till exempel möbler, tavlor, textilier eller uppstoppade djur, ska packas ner eller flyttas har konservatorn en viktig roll som expert på hur föremålet bäst skyddas och bevaras.

  Arbetsuppgifter

  På ett museum finns det många arbetsuppgifter, bland annat att

  • arrangera och bygga utställningar
  • fixa ljussättningen
  • forska inom olika ämnen
  • researcha och dokumentera
  • visa och guida runt besökare i utställningen
  • svara på frågor
  • ta hand om och bevara gamla föremål med hjälp av olika tekniker

  Var arbetar man?

  En Museitjänsteman är anställd kommunala museer, centralmuseerna, eller på ett länsmuseum.

  Videointervju med en Museitjänsteman

  Ingen videointervju för tillfället.

  Vilken utbildning krävs för att bli Museitjänsteman

  För att bli museitjänsteman bör man läsa till en magisterexamen, ca 4 år. Huvudämnen kan vara till exempel arkeologi, konstvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria, etnografi, kulturantropologi eller kulturgeografi. Beroende på intresse och yrkesinriktning kan man kombinera med andra kulturhistoriska och natur- och samhällsvetenskapliga ämnen. Oavsett inriktning är det lämpligt att låta museivetenskap/museologi ingå i examen. Vid Umeå universitet finns Programmet för museologi. Utbildningen förbereder för verksamhet främst inom museer och andra kulturmiljövårdande institutioner.

  Att studera till Museitjänsteman

  Museipedagoger behöver ha en pedagogisk kompetens, utöver ämneskunskaperna, så det är bra om man tidigt hittar en inriktning i utbildningen, exempelvis om man vill bli Konservator. Konservatorer utbildas på institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.

  Behörighetskrav för att plugga till Museitjänsteman

  Behörighetskraven varierar beroende på vilken inriktning du väljer att studera, se mer under utbildningskrav ovan.

  Studera till Museitjänsteman utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Museitjänsteman i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Läs mer under kulturvetare för passande magister- och masterprogram.

  Specialisering och inriktningar

  Antingen riktar man in sig på något av de specialområde som beskrivs ovan i avsnittet " Vad är och gör en Museitjänsteman?" eller så kan man välja att bli expert inom något område, till exempel bevaring av äldre textilier.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Arkivariens uppgift är både administrativ och vetenskaplig. Arkivarier utreder, ordnar, vårdar och förtecknar arkivet på bland annat ett museum eller Konservator som bevarar äldre föremål genom att vårda, konservera och restaurera dem.

  Stipendier för Museitjänsteman

  Vi saknar information om stipendier för museitjänstemän.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en museitjänsteman:
  23 400 kronor per månad

  Baserad på Museiassistent. Källa: SCB

  ...
  KIMYH/s10