https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734640/us/bnzjvgd8msxtehu99a3q.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734884/us/farqjqk9zpfdzmywxdbh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Ekonomi, handel & administration

 • Nationalekonom– Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Nationalekonom samt relaterad information om hur mycket en Nationalekonom tjänar i lön, hur det är att jobba som Nationalekonom, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Nationalekonom utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Nationalekonom?

  En Nationalekonom studerar de ekonomiska drivkrafterna i vårt samhälle och är ett ämne och sammanfattande begrepp för yrkesgruppen av ekonomer. Nationalekonomi är alltså ett akademiskt och teoretiskt ämne och som nationalekonom är man en samhällsvetare med omfattande analys- och utredningsförmåga.  Ämnet Nationalekonomi har två huvudgrenar som båda ägnar sig åt effekten av ekonomisk politik på bland annat den ekonomiska välfärden.

  • Mikroekonomi som studerar enskilda aktörers ekonomiska handlingar och hur dessa interagerar på t ex marknader
  • Makroekonomi som studerar hur ett lands ekonomi fungerar som helhet och hur arbetslöshet, inflation, investeringar och ekonomisk tillväxt kan förklaras

  Oavsett inriktning så arbetar en Nationalekonom med samhällsekonomiska analyser, utvärderingar, utredningar och prognoser och liknande som spänner över många och breda områden och som tar sig olika uttryck beroende på vad det är som analyseras och vad det är som utreds.

  Som Nationalekonom förväntas man hålla sig informerad om nya teorier och modeller inom ämnet, det vill säga en del av ett jobb som nationalekonom består ofta i att läsa och ta till sig akademiska texter, rapporter och utredningar samt att själv kunna skriva liknande texter och delta i olika utredningsprojekt. Att utveckla teoretiska och empiriska ekonomiska modeller och kunna lösa problem av olika slag ställer krav på en kreativ förmåga. Nationalekonomi är därför en samhällsvetenskap som kräver logiskt och analytisk tänkande.

  De vanligaste befattningarna som Nationalekonomer har är analytiker, utredare, rådgivare inom bland annat finans och fonder, utvecklingsarbete av olika slag och företags myndighetsledning. Majoriteten av nationalekonomer jobbar dock inte som nationalekonomer, utan läser ämnet endast som en del i en annan utbildning som till exempel inom företagsekonomi.

  Arbetsuppgifter

  Nationalekonomer arbetar med ekonomisk analys inom både privat och offentlig sektor och då arbetar men i huvudsak med

  • ekonomiska analysmetoder
  • drar konsekvenser av politiska beslut för samhälle och individer
  • studerar hur arbetsmarknadens fungerar
  • undersöker företag i olika ekonomiska situationer
  • bearbetar informationen med hjälp av statistisk
  • gör ekonomiska modeller
  • drar slutsatser och ger förslag till åtgärder
  • håller sig informerad om nya teorier och modeller
  • hanterar stora informationsmängder och att ur ett omfattande material

  Var arbetar man?

  En Nationalekonom kan arbeta inom regeringskansliets olika departement, på länsstyrelser och kommuner, samt p olika verk exempelvis Skatteverket, Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Riksrevisionen, inom bank- och finanssektorn, kreditinstitut, utredningsinstitut, organisationer samt privata företag som försäkringsbolag samt stora företag och organisationer.

  Videointervju med en Nationalekonom

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Nationalekonom

  Traditionellt sätt studerar man på ett ekonomprogram på högskola eller universitet där man sedan inriktar sig mot Nationalekonomi. Ämnet kan även vara en del av Företagsekonomiprogrammet.

  Att studera till Nationalekonom

  I grund- och fördjupningskurser i Nationalekonomi läser man bland annat mikroteori, makroteori, internationell ekonomi samt finansiell ekonomi. Dessutom kan man välja på ett brett utbud av fördjupningskurser.

  Behörighetskrav för att plugga till Nationalekonom

  Behörighetskraven för utbildningar till Nationalekonom, det vill säga ekonom, hittar du i områdesbehörighet A4.

  Studera till Nationalekonom utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Nationalekonom i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns både magister- och masterprogram för Nationalekonomer. Se Magister/Master i filtret till vänster för eventuell vidareutbildning för Nationalekonom.

  Specialisering och inriktningar

  En Nationalekonom kan arbeta inom många områden och rikta in sig på att jobba som Makroanalytiker, som analyserar en företeelse inom ett större område eller ränteanalytiker som analyserar ränteinsättningen och olika länders förhållanden och stora världshändelser.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Ekonomyrken som arbetar inom olika branscher och inriktningar som ekonomer.

  Stipendier för Nationalekonom

  Det kan finnas stipendium för Nationalekonomer oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Nationalekonom:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram inom Ekonomi
  Kompetensutveckling inom Ekonomi

  Frågor på studievägledningen relaterad till nationalekonom

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en nationalekonom:
  42 700 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Economics and Finance, 3 år - University of Portsmouth, STUDIN – Study International

  Vill du läsa nationalekonomi och finans? Och samtidigt uppleva en ny miljö och ta del av en annan kultur? Att ...

  England

  Business Management & Marketing, 1 termin - 2 år – Santa Monica College, STUDIN – Study International

  Kursutbudet på Santa Monica College är brett och när du blir antagen kan du välja att läsa antingen en Associa...

  Santa Barbara

  International Business Management, Kandidat, 3 år – Middlesex University, Dubai, STUDIN – Study International

  En utbildning på Middlesex University Dubai möjliggör för en internationellt erkänd brittisk examen i en multi...

  Dubai

  Business Management, Certificate, 1 år, Diploma, 2 år - Humber College, STUDIN – Study International

  Humber College är ett utmärkt val för dig som vill få en riktigt bra utbildning. På detta lärosäte finns längr...

  Toronto

  Ekonomi, Commerce, Diploma 8 mån, kandidat, 2 år - Curtin University Singapore, STUDIN – Study International

  Curtin University erbjuder utbildningar som är anpassade efter -och har nära samarbeten med det internationell...

  Singapore

  Business and management, 3 år – University of Portsmouth, STUDIN – Study International

  Att studera på University of Portsmouth i England innebär att du får en utbildning från ett riktigt bra univer...

  England

  John Cabot University, EduPlanet

  John Cabot University är något så unikt som ett amerikanskt college som ligger i Italien. Detta innebär fantas...

  Flera orter

  Certifierad Marknadsekonom, Academy Online

  Utbildningen till Certifierad Marknadsekonom är en bred yrkesutbildning som behandlar både operativt och strat...

  Distansutbildning

  Berkeley College, USA, Kilroy

  För dig som är intresserad av att studera Business (Management, Marketing, Accounting, International Business ...

  Flera orter

  Environmental Economics and Management - 120 credits, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

  How do we find solutions to the world´s growing environmental problems? Would you like a career dealing with e...

  Uppsala

  karolinska 2022 augustiBic augusti 2022 stortavla