https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Psykologi & Terapi

 • Psykiatrisjuksköterska – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Psykiatrisjuksköterska samt relaterad information om hur mycket en Psykiatrisjuksköterska tjänar i lön, hur det är att jobba som Psykiatrisjuksköterska, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Psykiatrisjuksköterska utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Psykiatrisjuksköterska?

  Liksom inom övriga sjuksköterskeyrken är omvårdnad kärnan i Psykiatrisjuksköterskans arbete. Omvårdnad inom psykiatrisk vård kan till exempel innebära insatser för att hjälpa patienten att hantera känslor av meningslöshet och stärka känslan av att ha kontroll över sitt liv. Det kan också handla om att man hjälper patienten hitta olika sätt att hantera sjukdomen och dess konsekvenser, samt att formulera rimliga livsmål och ge stöd att uppnå egen utveckling. Det är viktigt att Psykiatrisjuksköterskan utformar omvårdnaden efter patientens behov. Det innebär bland annat att man arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och ser både patient och närstående i deras livssituationer.

  Psykiatrisjuksköterskor ingår ofta i ett psykiatriskt team tillsammans med läkare, psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och skötare. Alla i teamet arbetar gemensamt för att ge patienten en individuellt anpassad vård och stöd att klara sin vardag. Hur arbetet läggs upp i vårdteamen kan variera. Det är vanligt att någon i teamet vid patientens första besök kartlägger hans eller hennes bakgrund, problem och önskemål om behandling. Därefter beslutar man i vårdteamet vem som ska sköta behandlingen.

  Om Psykiatrisjuksköterskan blir behandlingsansvarig för patienten arbetar han eller hon fram en behandlingsplan i samråd med patienten och medarbetarna i vårdteamet. Man aktiverar och stödjer patienterna och hjälper dem att upptäcka och utveckla sina egna resurser. Ofta jobbar man med patienterna i deras hemmiljö genom att träna dem att komma ut i samhället och göra vardagliga sysslor tillsammans. Man har kontakter med närstående och samverkar med dem när det är möjligt. Att ha kontakter med försäkringskassa, socialförvaltning och andra myndigheter ingår också i arbetet. Alla behandlingsinsatser dokumenteras i en omvårdnadsjournal.

  Vid regelbundna konferenser i vårdteamet diskuteras arbetet med patienterna och behandlingsplanerna följs upp. I arbetsuppgifterna ingår också att hantera mediciner, ge injektioner och följa upp effekten av medicinerna. Även handledning till studerande ingår i arbetsuppgifterna. Om man arbetar på en vårdavdelning kan även arbetsledning ingå.

  Arbetsuppgifter

  Att vara Psykiatrisjuksköterska är ett lagarbete som kräver god samarbetsförmåga. Samtidigt är det ett självständigt arbete som kräver mycket eget ansvar med arbetsuppgifter som till exempel

  • ta emot eller göra hembesök
  • kartlägga patientens sjukdomstillstånd, problem och behov av behandling
  • utforma omvårdnaden efter patientens behov
  • hjälpa patienten hitta olika sätt att hantera sjukdomen och dess konsekvenser
  • att formulera rimliga livsmål
  • ge stöd att uppnå egen utveckling

  Var arbetar man?

  Som Psykiatrisjuksköterska kan man arbeta på exempelvis en vårdavdelning eller en öppenvårdsmottagning på en psykiatrisk klinik. Man kan också arbeta inom integrerad psykiatrisk vård, där vård på behandlingsavdelning integreras med dagvård och mottagning. Förutom på psykiatriska kliniker kan Psykiatrisjuksköterskor arbeta inom primärvården på vårdcentral, på behandlingshem för personer som behöver långvarig vård, eller i team som besöker patienterna i hemmen också på helger och nätter. Man kan också arbeta inom den kommunala psykiatriska vården vid gruppboenden och inom hemsjukvården. Då handleder man i regel också personalen i psykiatrisk omvårdnad och medverkar till att utveckla vården.

  Videointervju med en Psykiatrisjuksköterska

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Psykiatrisjuksköterska

  För att bli Psykiatrisjuksköterska måste man till att börja med vara legitimerad sjuksköterska. Dessutom krävs specialistsjuksköterskeutbildning inom psykiatrisk sjukvård. För antagning krävs förutom legitimation som sjuksköterska oftast även yrkeserfarenhet.

  Att studera till Psykiatrisjuksköterska

  Specialistutbildningen ges vid flera högskolor och universitet i landet. Utbildningen är ett år lång vid heltidsstudier och leder till yrkesexamen som Psykiatrisjuksköterska och vid vissa högskolor och universitet även magisterexamen i omvårdnad.

  Behörighetskrav för att plugga till Psykiatrisjuksköterska

  Behörighetskraven för utbildningar till Psykiatrisjuksköterska, då du först läser till sjuksköterska, hittar du i områdesbehörighet A14.

  Studera till Psykiatrisjuksköterska utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Psykiatrisjuksköterska i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Vidareutbildningen till psykiatrisjuksköterska är i sig ett magisterprogram.

  Specialisering och inriktningar

  Som Psykiatrisjuksköterska kan man välja att arbeta på en öppenvårdsmottagning eller inom den kommunala psykiatriska vården vid gruppboenden och inom hemsjukvården.

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför även med Onkologisjuksköterska, som också är specialistsköterska och arbetar med cancersjuka patienter.

  Stipendier för Psykiatrisjuksköterska

  Det kan finnas stipendium för Psykiatrisjuksköterska oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Psykiatrisjuksköterska:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram på Traineesearch
  Kompetensutveckling inom Vård på Utbildning24

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en psykiatrisjuksköterska:
  30 500 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  San José State University, EduPlanet

  På San José University studerar drygt 30 000 studenter. Här erbjuds utbildningar inom 110 olika ämnesområden. ...

  Flera orter

  Samtal med barn och ungdomar, Humanistiskt Lärcentrum

  En kurs i samtal för dig som möter barn och ungdomar i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Kur...

  Distansutbildning

  ACT, Humanistiskt Lärcentrum

  ACT är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT). Det anses vara en relativt ny behandlingsmodell s...

  Distansutbildning

  Stressterapeut, Humanistiskt Lärcentrum

  Stress är idag ett växande fenomen som ofta påverkar människor i en större utsträckning än andra sjuktillstånd...

  Distansutbildning

  Trauma och Posttraumatisk stressyndrom (PTSD), Sverigehälsan

  Detta är en en kurs för dig som i ditt arbete möter barn, vuxna och/eller familjer som upplevt svåra händelser...

  Flera orter

  Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris, Sverigehälsan

  Sverigehälsan presenterar en kurs för dig som vill vara mer rustad att möta människor i kris. Kursen syftar ti...

  Flera orter

  Orienteringskurs i KBT vid Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), Sverigehälsan

  Välkommen till en endagsutbildning i PTSD och traumafokuserad psykoterapeutisk behandling. Kursen är för dig s...

  Flera orter

  Specialistundersköterska Neuropsykiatrikompetens distans, YrkesAkademin

  Som specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens har du spetskompetens inom vård och omsorg med tyngdp...

  Flera orter

  Piraja