https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Transport

 • Skogsmaskinförare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Skogsmaskinförare samt relaterad information om hur mycket en Skogsmaskinförare tjänar i lön, hur det är att jobba som Skogsmaskinförare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Skogsmaskinförare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Skogsmaskinförare?

  Dagens skogsbruk bedrivs i hög grad med hjälp av maskiner. Den skogsmaskin som används mest kallas skördare. Den klarar alla moment vid gallring och slutavverkning; fällning, kvistning, kapning och sortering. Transport av virket till avläggnings platserna görs med hjälp av skotare. För markberedning finns speciella redskap som bärs av traktorer. Markberedningen förbereder för plantering eller självföryngring.

  Man måste vid gallring kunna avgöra vilka träd som ska gallras ut för att de som sparas ska växa bättre. Kraven på ett miljömässigt hållbart skogsbruk blir allt viktigare och ingår som en viktig del av arbetet. Det medför ökade krav på kunskaper inom miljö- och naturvård för dem som arbetar i skogsbruket, bland annat maskinförarna. Ansvaret för att planera och följa upp arbetet förs alltmer över från cheferna till den enskilde skogsarbetaren. Det gäller ibland också naturvårdsplanering och miljöuppföljning. Man måste också känna till maskinerna då maskinunderhåll och reparationer ingår i arbetsuppgifterna.

  Beroende på säsong och behov kan det förekomma att man också arbetar med röjning och skogsvård. Som Maskinförare använder man datoriserade system och mobil teknik. I skördarna finns till exempel datoriserad utrustning som mäter trädstammarnas längd och diameter och räknar ut hur de ska kapas för att ge bästa ekonomiska utbyte. Via dator och mobiltelefon kan man också sända information om volymer och kvaliteten på avverkat virke. GPS är ett viktigt hjälpmedel i moderna avverkningsmaskiner.

  Det finns risk för belastningsskador i nacke och hals, beroende på att arbetsställningen i hytten är ganska ensidig. För att minska risken för arbetsskador blir det allt vanligare med arbetsrotation inom arbetslagen, så att var och en får byta arbetsställning ibland. Vid markberedning förekommer ibland vibrationer, slag och stötar. Skiftarbete förekommer ofta vid arbete med avverkning eftersom maskinerna är dyra och behöver användas så mycket som möjligt för att vara lönsamma. I sällsynta fall är man hemifrån flera dagar i sträck. Man måste trivas med att arbeta ensam eftersom förarna arbetar själva i sin maskin ute i skogen. Det är också en fördel om man inte är mörkrädd, eftersom man måste ta sig till och från maskinen ute i skogen under olika delar av dygnet.

  Arbetsuppgifter

  Som Skogsmaskinförare måste man kunna betydligt mer än att köra maskinen, till exempel

  • besluta om hur gallring av träd ska gå till
  • planera och följa upp arbetet
  • naturvårdsplanering och miljöuppföljning
  • maskinunderhåll och reparationer
  • olika typer av röjning och skogsvård

  Var arbetar man?

  Skogsmaskinföraren är anställd på olika skogsbolag, skogsägare föreningar eller av organisationer som äger skog, till exempel kyrkan. Många arbetar som skogskonsulenter eller chefer vid Skogsstyrelsen och liknande hos skogsbolag, Sveaskog, Stora Enso, Siljan Skog m.fl.

  Videointervju med en Skogsmaskinförare

  Vilken utbildning krävs för att bli Skogsmaskinförare

  Utbildning finns på det treåriga Naturbruksprogrammet i gymnasieskolan. Motsvarande utbildning kan finnas inom Komvux. För arbete med motorkedjesåg och röjsåg krävs att yrkesutövaren har utbildning och kompetens enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

  Att studera till Skogsmaskinförare

  Många gånger förekommer utbildning på plats. Inom projektet Säker Skog finns möjlighet att frivilligt avlägga motorsågskörkort. Inom yrkeshögskolan kan det finnas relaterade utbildningar.

  Behörighetskrav för att plugga till Skogsmaskinförare

  Då de flesta går en gymnasieutbildning för att bli Skogsmaskinförare, gäller behörighet för gymnasiet. För YH-utbildningar till Skogsmaskinförare krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolan och särskilda krav kan förekomma beroende på vilken utbildning du väljer.

  Studera till Skogsmaskinförare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Skogsmaskinförare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Vi saknar information om vidareutbildning för Skogsmaskinförare. Men se gärna yrken som Maskinförare inom lantbruk.

  Specialisering och inriktningar

  Man kan rikta in sig på att köra en viss typ av uppgift till exempel trädröjning och gallring.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Maskinförare inom lantbruket och Lastmaskin förare som manövrerar maskiner på en byggarbetsplats.

  Stipendier för Skogsmaskinförare

  Vi saknar information om stipendier för Skogsmaskinförare.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom Transport

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en skogsmaskinförare:
  24 300 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Skogsbrukstekniker, Naturbruk Skog (Slottegymnasiet)

  Vår utbildning syftar till att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper med ett högt teknisk innehå...

  Ljusdal

  Skogsbrukstekniker, Dille Gård Naturbruksgymnasium

  Vill du mer än att köra skogsmaskin? Skogsbranschen efterfrågar kvalificerad kompetens inom skogsskötsel, plan...

  Dille

  Skogligt Basår, Stora Segerstad och Värnamo

  Det skogliga basåret är en högskoleutbildning på 60 poäng som ger behörighet och platsgaranti till SLU:s skogs...

  Skinnskatteberg

  Servicetekniker – Skogsmaskinsmekaniker, Skogstekniska

  Att bli Servicetekniker syftar till att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper med ett högt tekniskt inneh...

  Alfta

  Skogsbrukstekniker, Skogstekniska

  Vår utbildning syftar till att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper med ett högt teknisk innehåll.

  Alfta

  Grundläggande Skogsutbildning, Naturbruk Skog (Slottegymnasiet)

  Vår utbildning syftar till att ge grundläggande kunskaper i skogsskötsel, det sker i form av både praktiska oc...

  Ljusdal

  Fortum-stortavla