https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734640/us/bnzjvgd8msxtehu99a3q.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734884/us/farqjqk9zpfdzmywxdbh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Ekonomi, handel & administration

 • Yrken inom Finanssektorn – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till ett Yrke inom Finanssektorn samt relaterad information om hur mycket en person inom Finanssektorn tjänar i lön, hur det är att jobba som med ett Yrke inom Finanssektorn, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till ett Yrke inom Finanssektorn utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en person som arbetar inom Finanssektorn?

  Inom finanssektorn kan man arbeta med allt från samhällsekonomiska utredningar, analyser och rådgivning till att vara mäklare. Området kan vara intressant för den som är analytisk, intresserad av att följa samhällsutvecklingen och tycker om att ha kontakt med många människor. Här kan man läsa om nationalekonomer, finansekonomer, finansanalytiker, värdepappersmäklare och finansadministratörer. Andra vanliga yrken inom finanssektorn är:

  Nationalekonom

  En Nationalekonom gör samhällsekonomiska utredningar, analyser och prognoser som spänner över breda områden. Makroanalytiker och ränteanalytiker är ofta nationalekonomer. De har fokus på centralbankernas agerande och räntesättning och analyserar ländernas förhållanden och stora världshändelser. Med hjälp av olika ekonomiska analysmetoder kan nationalekonomen dra slutsatser kring vilka konsekvenser politiska beslut får för samhällsekonomin och för människorna i samhället. Man studerar arbetsmarknadens sätt att fungera. Man kan också undersöka hur enskilda företag och människor beter sig i olika ekonomiska situationer.

  Den insamlade informationen bearbetas med hjälp av statistiska metoder. Olika ekonomiska modeller används för att analysera resultaten. Nationalekonomen drar slutsatser och ger förslag till åtgärder. I arbetet ingår att skaffa information och hålla sig informerad om nya teorier och modeller. Det är viktigt att kunna hantera stora informationsmängder och att ur ett omfattande material kunna ta fram det väsentliga. Att utveckla modeller och lösa problem ställer krav på kreativ förmåga. En Nationalekonom behöver också kunna tänka logiskt och vara analytisk.

  I banker och företag arbetar nationalekonomer ofta med att göra länder studier. Det innebär att bevaka och bedöma den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen i olika länder. I allmänhet har man två till tre länder att bevaka. Arbetet sköts med hjälp av kontakter med banker eller företag i dessa länder. Man studerar databaser och gör prognoser.

  Inom fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer och andra intresseorganisationer arbetar nationalekonomer med att analysera vad till exempel löneavtal, valutakurser och räntor innebär för köpkraft, anställningar och produktionsmöjligheter. En Nationalekonom kan också arbeta med forskning vid universitet, högskolor och forskningsinstitutioner och till exempel utveckla nya ekonomiska modeller. Vid universiteten och högskolorna ingår ofta undervisning.

  Medlemskapet i EU innebär att det finns arbetsuppgifter för svenska ekonomer i EU-administrationen. Arbetstillfällen finns bland annat inom Kommissionen, Europeiska investeringsbanken och Ekonomiska och sociala kommittén. Ekonomiska analytiker och utredare finns också inom OECD, världshandelsorganisationen WTO, Internationella valutafonden och andra internationella organisationer. Även Världsbanken anställer ekonomer. Uppgifter för ekonomer finns också inom biståndsarbetet.

  Finansekonom

  Som Finansekonom arbetar man med att låna upp pengar samt med att låna ut och placera kapital i olika värdepapper. En Finansekonom i ett företag ser till att företaget får så fördelaktiga lån som möjligt. Ekonomen omplacerar lånen alltefter hur räntan utvecklas och arbetet innebär täta kontakter med banker, försäkringsbolag och kreditinstitut. Man kan också arbeta med att placera företagets eget kapital i olika typer av värdepapper, fonder och valutor. 

  En Finansekonom i ett större exportföretag kan också arbeta med att bedöma risker och säkerheter vid exportaffärer. Man ordnar krediter för att finansiera olika affärer utomlands. För att bedöma vilka ekonomiska risker det är med en affär måste information om landet, dess politik och ekonomiska situation tas fram. En Finansekonom kan också arbeta med att ordna bankgaranti på en viss summa som betalas ut om de produkter företaget lovat leverera inte blir färdiga i tid. 

  Finansekonomer kan arbeta på banker och på större värdepappersbolag med företagsfinansiering, Corporate Finance. Inom den verksamheten hjälper man företagsledningar med finansieringstjänster och att underlätta strukturomvandling. Man kan till exempel hjälpa till med samarbetsavtal, sammanslagningar av företag, uppdelningar av verksamheter i olika bolag och uppköp och försäljningar av företag. Inom Corporate Finance-avdelningar arbetar även finansanalytiker, jurister och administratörer.  Finansekonomer arbetar också på försäkringsbolag. Arbetar man på konsultföretag och hos revisionsbyråer kan man kallas finanskonsult.

  Finansanalytiker

  Som Finansanalytiker är man verksam på den svenska kapitalmarknaden. Man analyserar aktier eller obligationer och är specialiserad på bestämda företag eller branscher och kan ha titel aktieanalytiker, ränteanalytiker eller fondanalytiker. Finansanalytiker samlar in information om utvecklingen inom de företag eller branscher man bevakar. Bolagens ekonomi, ekonomiska förutsättningar, framtidsutsikter och annan information analyseras och värderas med hjälp av värderingsmodeller.  Analytikern informerar regelbundet bland annat värdepappersmäklare på den egna arbetsplatsen om analyserna. Med hjälp av analyserna avgör investerarna ifall de ska köpa eller sälja de aktuella aktierna. 

  Både finansekonomer och finansanalytiker får information från nyhetsbyråer och aktiebörser i hela världen. Språkkunskaper i engelska är nödvändiga. Kunskaper i andra språk är meriterande.  Man har många kontakter med olika företag och banker. I arbetet ingår resor. Det är viktigt att kunna göra bra analyser och resonera logiskt.

  Värdepappersmäklare

  En Värdepappersmäklare har många kundkontakter. Arbetet innebär att ge kunder förslag till köp och försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper. Mäklaren tar också på kundens order hand om inköp och försäljning av värdepapper.  Beroende på arbetets inriktning kan man kallas aktiemäklare/fondmäklare, penningmäklare eller optionsmäklare.

  Mäklarna arbetar oftast i stora handlarrum och följer på dataskärmar förändringen i priserna på aktierna, aktiekurserna och politiska och ekonomiska nyheter som kan påverka värdepappersmarknaden. Som Värdepappersmäklare måste du hålla dig informerad om marknaden. Omvärldsbevakningen och samarbetet med finansanalytikerna är viktiga inslag i jobbet. En mäklare måste kunna arbeta effektivt och fatta snabba och korrekta beslut under pressande förhållanden. Telefonerna ringer ofta och via dataskärmarna följer mäklarna de senaste nyheterna och marknadens utveckling. Förmågan att skapa kontakter är avgörande för att lyckas i jobbet. Det är också viktigt att vara lyhörd för kundernas önskemål. 

  Fondmäklare gör upp affärer om köp och försäljning av aktier/fonder och liknande värdepapper för kunders räkning. Även rådgivning om vilka företag de ska köpa aktier i och vilka aktier/fonder det är fördelaktigt att sälja ingår i arbetet. En del mäklare arbetar som institutionsmäklare och ger råd exempelvis till försäkringsbolag, andra arbetar som privatkund mäklare. 

  Penningmäklare och obligationsmäklare handlar med obligationer, statsskuldsväxlar och certifikat som staten, kommuner eller företag ger ut. Värdepappersmäklare som är specialiserade på aktier kallas aktiemäklare.

  Portföljförvaltare

  Portföljförvaltaren är ombud för uppdragsgivaren som äger värdepappersportföljen. Mindre kundföretag och privatpersoner köper portföljförvaltning hos banker eller värdepappersbolag. Större institutionella företag har egna anställda portföljförvaltare.  Värdepappersportföljer kräver ständig bevakning och förändring. Portföljförvaltaren köper och säljer värdepapper för att hela tiden trots olika omvärldsförändringar uppfylla uppdragsgivarens mål avseende till exempel avkastning och risk. 

  Det är viktigt att Portföljförvaltaren är välinformerad om vad som händer på marknaden och har nära samarbete med analytiker och mäklare. Portföljförvaltaren förutsätts ha en uppfattning om hur utvecklingen kan bli för att kunna mildra konsekvenserna av exempelvis en kommande räntehöjning. Portföljförvaltare kallas även Fondförvaltare, läs mer om fondförvaltare. 

  Backoffice-personal arbetar med registrering, avveckling och kontroll av affärshändelser inom värdepappers- och valutahandeln. Arbetet innebär att ta hand om den praktiska och rutinmässiga administrationen kring affärer. Backoffice-personalen har oftast gymnasieekonomutbildning eller motsvarande administrativ utbildning och kan ha titeln finansadministratör. 

  Arbetsuppgifter

  En person som arbetar inom finansmarknaden måste känna till finansiella instrument och kan ha en mängd olika arbetsuppgifter, bland annat

  • bearbetas med hjälp av statistiska metoder
  • hålla sig informerad om nya teorier och modeller
  • analysmetoder kan nationalekonomen dra slutsatser kring vilka konsekvenser
  • bevakar förändringar i finansmarknaden
  • låna upp pengar samt med att låna ut och placera kapital
  • bedöma risker och säkerheter
  • ordna bankgaranti
  • kontrollerar aktiekurser, obligationer, fonder och andra värdepapper
  • handlar med värdepapper och obligationer

  Var arbetar man?

  • Nationalekonomer arbetar i departement, länsstyrelser och kommuner. Skatteverket, Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Riksrevisionen är exempel på myndigheter med samhällsekonomiska uppgifter och som anställer nationalekonomer. Arbetstillfällen finns också i banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag samt stora företag och organisationer.
  • Finansanalytiker arbetar i regel hos stora företags kapitalförvaltning, banker och försäkringsbolag samt på värdepappersbolag. Hos banker och värdepappersbolag kan analytiker också svara för information om de analyserade bolagen till placerare. 
  • Som Portföljförvaltare arbetar man vanligen inom avdelningen för kapitalförvaltning hos en bank, ett försäkringsbolag eller ett värdepappersbolag. Andra tänkbara arbetsplatser är fonder, stiftelser och industriföretag med stor finansförvaltning. Man förvaltar de värdepapper som uppdragsgivaren äger, till exempel aktier eller obligationer. 
  • En Värdepappersmäklare arbetar inom bank, ett försäkringsbolag eller ett värdepappersbolag. 

  Videointervju med en person inom Finanssektorn

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att jobba inom Finanssektorn

  Inom de olika yrkeskategorierna återfinns stora skillnaderna i utbildning och bakgrund. Det finns med andra ord ingen examen som är "minsta gemensam nämnare" för att arbeta som exempelvis finansanalytiker. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt etablera ett bra kontaktnät för personlig rådgivning och handledning. Sveriges Finansanalytikers Förening, har i detta syfte etablerat ett studentprogram, SFF Student, för att knyta ihop studenter och marknad. Målet är att ge studenterna en förståelse av vad yrket som Finansanalytiker handlar om. Vänd dig till Sveriges Finansanalytikers Förening SFF för mer information. 

  För att bli Finansekonom ska man i allmänhet ha en ekonomisk högskoleutbildning, gärna med inriktning på finansiering. Datakunskaper och goda kunskaper i språk, främst engelska är värdefulla. Även Finansanalytiker och Värdepappersmäklare har oftast en ekonomisk högskoleutbildning med inriktning på finansiering. Men det finns också högskoleutbildade personer med erfarenhet från andra branscher, till exempel civilingenjörer och läkare, som arbetar som finansanalytiker med inriktning på det egna yrkesområdet.  Inom högskola och universitet finns olika program i ekonomi. Man kan också kombinera kurser i finansiering, företagsekonomi, nationalekonomi och andra ekonomiska ämnen till en kandidatexamen som motsvarar tre års studier eller magisterexamen som motsvarar fyra års studier. 

  Titeln Civilekonom kräver fyra års studier på universitet eller högskola enligt en av riksdagen fastslagen studieordning.  Licensieringsprogrammet för anställda på den svenska värdepappersmarknaden Swedsec AB ansvarar för licensiering av personal i fondhandeln. Swedsec AB är ett dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen. Läs mer om reglerna på Swedsecs AB hemsida. På vissa universitet, exempelvis Linköping, kan man läsa in detta program och även tentera för examen.

  Att studera till ett Yrke inom Finanssektorn

  I Sverige är auktorisation frivillig, i många andra länder ett krav för att få arbeta som Finansanalytiker. Sveriges Finansanalytikers Förening SFF auktoriserar Sveriges finansanalytiker. Läs mer på deras hemsida om reglerna kring auktorisation.  De flesta yrkena inom finans kräver kontinuerlig kunskapsuppdatering och det finns även en mängd utbildningar och kurser för att utvecklas inom sitt yrke. Är du istället ute efter kompetensutveckling inom denna bransch hittar du relaterade utbildningar och kurser inom bank och finans på Utbildning 24. 

  Behörighetskrav för att plugga till Yrken inom Finanssektorn

  Behörighetskraven för utbildningar till Yrken inom Finanssektorn hittar du i områdesbehörighet A4.

  Studera till Yrken inom Finanssektorn utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Yrken inom Finanssektorn i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns magister- och masterprogram för Yrken inom Finanssektorn, klicka på Magister/Master till vänster för att se eventuell vidareutbildning för Yrken inom Finanssektorn.

  Specialisering och inriktningar

  Det är ganska vanligt att en Finansekonom riktar in sig på något av de områden som förklaras i avsnittet ovan " Vad är och gör en person som arbetar inom Finanssektorn?"

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför Finansekonom med Civilekonom och ekonom som finns på företag inom hela näringslivet och arbetar med olika typer av jobb.

  Stipendier för Yrken inom Finanssektorn

  Det kan finnas stipendium för Yrken inom Finanssektorn oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Yrken inom Finanssektorn:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram inom Finans
  Kompetensutveckling inom Finans

  ...
  Toulouse Business School i Barcelona, EduPlanet

  Vill du plugga management, marknadsföring, förhandling eller internationell handel och är sugen på att göra de...

  Flera orter

  Certifierad Finansiell Analytiker, Academy Online

  Utbildningen Certifierad Finansiell analytiker lär dig grunderna till att värdera de vanligaste värdepappren o...

  Distansutbildning

  Ekonomi- och redovisningsassistent, klassrum och distans, Astar

  Det här är en spännande och bred utbildning inom ekonomi, redovisning och administration för dig som vill arbe...

  Flera orter

  Handel och försäljning – klassrum, Astar

  Bli den säljare du själv vill få hjälp av. Vi lär dig allt om försäljning och kundservice inom detalj- och dag...

  Umeå

  Diplomutbildning: Löneadministration, Medborgarskolan

  Grundutbildning i löneadministration där du självständigt ska kunna sköta löneadministrationen i ett mindre fö...

  Stockholm

  Certifierad Löneadministratör, Academy Online

  Är du intresserad av att ha en roll där du ger betydelsefull service och information kring lönefrågor, till al...

  Distansutbildning

  Diplomutbildning: Ekonomi och Redovisning- Distans i realtid, Medborgarskolan

  Bli diplomerad i redovisningens grunder för att kunna gå vidare i din karriär och söka nya utmaningar. Som eko...

  Distansutbildning

  Economics and Finance, 3 år - University of Portsmouth, STUDIN – Study International

  Vill du läsa nationalekonomi och finans? Och samtidigt uppleva en ny miljö och ta del av en annan kultur? Att ...

  England

  Business Management & Marketing, 1 termin - 2 år – Santa Monica College, STUDIN – Study International

  Kursutbudet på Santa Monica College är brett och när du blir antagen kan du välja att läsa antingen en Associa...

  Santa Barbara

  Ekonomi & Business, 1-2 terminer – San Diego State University SDS, STUDIN – Study International

  San Diego State University är det största universiteten bland California State Universities och ett perfekt va...

  San Diego (CA)

  karolinska 2022 augustiBic augusti 2022 stortavla