Distansutbildningar för företagsekonomi, controller, redovisningsekonom eller börsmäklare

Vilka distansutbildningar finns för Controller, Företagsekonomi, Redovisningsekonom och Börsmäklare?

Jimmy, 2015-01-26

Svar:

Hej Jimmy, För att bli Controller, Företagsekonom eller Redovisningsekonom studerar du först till ekonom. Här kan du se en mängd utbildningar inom ekonomi.. Då ekonomi är ett så pass populärt ämne kan många program läsas på distans. När det gäller börsmäklare är många utbildade ekonomer eller civilingenjörer. Dock så licensiering för att kunna arbeta som börsmäklare, du kan läsa mer om denna så kallade SwedSec-licens på yrkesbeskrivningen för aktiemäklare/börsmäklare (klicka på "Läs mer" efter inledningstexten).

Jesper, 2015-01-27

Skriv ett svar: