https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Kunskapscentrum Markaryd
Kunskapscentrum Markaryd

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Tel: 0433-722 08 / 722 09
    Mail: kcm@markaryd.seKunskapscentrum Markaryd

Kunskapscentrum Markaryd

Dags att välja till gymnasiet? Då är det inte bara en utbildning du ska välja. Du ska också välja en skola där du får möjlighet att utvecklas. En som ger dig bästa chansen till fortsatta studier eller... Läs mer

Introduktionsprogrammen


Introduktionsprogrammen är för dig som behöver komma igen, visa upp dig på arbetsmarknaden eller hitta en väg mot andra utbildningar.

Programinformation

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. När du genomfört din utbildning hos oss får du ett gymnasieintyg. Man får alltså inte en examen från ett introduktionsprogram.

På Introduktionsprogrammen möter du engagerad och välutbildad personal som arbetar tillsammans med dig för att du ska kunna nå dina mål. Hos oss lägger vi ett schema bara för dig – utifrån dina behov. Allt för att du ska lyckas med din utbildning!

”Jag tycker att KCM är en bra skola. Lärarna stöttar eleverna och det är en bra miljö att studera i. När jag är klar på IM vill jag läsa Naturvetenskaps­programmet.”
Anna Azzam, student

Mål med utbildningen

Målet för oss som jobbar på Introduktionsprogrammen är att motivera dig och skapa goda förutsättningar för ditt lärande. Detta kommer förhoppningsvis att ge dig den kompetens och behörighet du behöver för vidare studier på nationellt program, annan utbildning eller för yrkeslivet.

Det finns fyra introduktionsprogram

Programinriktat individuellt val

Program inriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska både ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik. Det finns möjlighet för eleven på individuellt alternativ att läsa kurser i gymnasieämnen om eleven har förutsättning att klara dem.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Utbildningen ska utöver svenska innehålla de grundskoleämne som eleven behöver för fortsatt utbildning.