https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Kunskapscentrum Markaryd
Kunskapscentrum Markaryd

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Tel: 0433-722 08/722 09
    Mail: kcm@markaryd.seKunskapscentrum Markaryd

Kunskapscentrum Markaryd

Dags att välja till gymnasiet? Då är det inte bara en utbildning du ska välja. Du ska också välja en skola där du får möjlighet att utvecklas. En som ger dig bästa chansen till fortsatta studier eller... Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet


Få kunskaper om människan, vårt samhälle och världen omkring oss. Både nu och då. Samhällsvetenskapsprogrammet är en högskoleförberedande utbildning.

Programinformation

Samhällvetenskapsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av samhällsförhållanden och människors livsvillkor i Sverige och internationellt. Programmet gör dig väl förberedd för studier på högskolor och universitet. Grundpelare i utbildningen är frågor som demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och retorik. Utbildningen lär dig att granska samtiden med källkritiska ögon och ger förståelse för hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett samhälle för framtiden.

”Jag tycker om KCM väldigt mycket. Det är en bra skola med fin miljö, förstående och pedagogiska lärare samt en härlig stämning mellan eleverna.”
Moa Jacobsson, student

Internationell profil

Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder dig flera studieresor kopplat till de kurser du läser. De senaste åren har vi bland annat besökt Växjö, Stockholm, Bryssel och Krakow.

Programfördjupning – här finns valmöjligheter

Inom Samhällsvetenskapsprogrammet kan du välja att läsa Engelska 7 där du kan ta en Cambridgeexamen som är ett internationellt gångbart bevis på dina kunskaper i engelska. Andra fördjupningskurser är Matematik 3, Naturkunskap 2 och Retorik. Dessa väljer du efter intresse men också efter vilka planer du har för dina framtida studier eftersom flera av dem är behörighetsgivande. Liksom på övriga program på skolan har du möjlighet att driva UF-företag inom kursen Entreprenörskap.

Praktik

Alla elever har någon form ämnespraktik (ÄP). Praktiken kan t.ex. göras på ett företag, politisk institution, en hjälporganisation, vid en högskola eller ett universitet eller i form av studieresor.

Inriktningar

Beteendevetenskap

Här får du i kurserna psykologi, sociologi, kommunikation samt ledarskap och organisation fördjupade kunskaper om människan i samhället, hur vi anpassar oss och samspelar med andra människor.

Samhällsvetenskap

I kurserna historia, samhällskunskap och religion fördjupar du din förståelse för de faktorer som driver samhällsutvecklingen och styr ditt och andras liv världen över. Du lär dig kritiskt granska, förstå samband, göra empati- och demokratiövningar samt diskutera och debattera aktuella samhällsfrågor som t.ex. mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättvisa och yttrandefrihet.