https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Lilla Akademien
Lilla Akademien

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Tel: 08-54 54 18 30
    Mail: info@lillaakademien.seLilla Akademien

Lilla Akademien

Lilla Akademien är en specialiserad och omsorgsfullt utformad musikskola, där en gedigen musikutbildning av hög kvalitet integreras med akademisk utbildning.Läs mer

Spetsutbildning i Musik


En unik utbildning som inspirerar till ett livslångt musicerande. För dig som älskar musik och vill utveckla din talang. Hos oss står musiken i fokus och vi värderar kunskap, kreativitet och kvalitet i undervisningen.

En spetsutbildning i internationell klass med musiken i fokus

Vi är stolta över att vara en av få skolor som har fått tillstånd att bedriva spetsutbildning i musik, en riksrekryterande gymnasieutbildning på det Estetiska programmet.

Att gå spetsutbildning hos oss innebär att du blir en del av vårt samarbete med bland annat Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Sibeliusakademin i Helsingfors och Royal Academy of Music i London.

Vår gymnasieutbildning förser varje elev med unika förutsättningar för att bli en mångsidig musiker med världen som arbetsfält. I snitt blir cirka 75 procent av våra avgångselever antagna till högre musikutbildning i Sverige eller utomlands.

Den klassiska musiken utgör grunden på Lilla Akademien. Utifrån den arbetar eleverna med musik ur olika perspektiv, inom olika stilar och genrer, för att främja elevernas konstnärliga och musikaliska utveckling. Vi ser dig och dina möjligheter. Musiken bidrar till ett positivt och berikande förhållningssätt människor emellan.

Utbildningen ger eleverna möjlighet till fördjupning inom klassisk musik, folkmusik eller jazz, under ledning av erfarna lärare som också är aktiva musiker. Det är även möjligt för våra elever att röra sig mellan de olika fördjupningarna eller arbeta med repertoar från andra stilar och genrer.

Enskild undervisning i instrument eller sång

Instrument- och sångundervisningen är en mycket central del av varje elevs gymnasieutbildning. Alla elever har ett huvudinstrument och många väljer även ett biinstrument. Du får 80 minuter individuell undervisning på huvudinstrumentet och 40 minuter individuell undervisning på biinstrumentet, varje vecka under alla tre åren. Vi har cirka 70 mycket erfarna instrumentlärare knutna till Lilla Akademien och de är även verksamma som professionella musiker.

Orkester, ensemble, kammarmusik och kör

 

Våra orkestrar, ensembler och körer ger dig viktiga kunskaper och ovärderliga erfarenheter. Du får spela en bred repertoar, utveckla din lyssnarförmåga i samklang och övning i att anpassa din stämma till en större musikalisk helhet. I alla orkestrar, körer och ensembler tränas musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik på ett flertal konserter varje läsår, både på och utanför skolan. I flera ensembler läggs stor vikt vid improvisation, och allt du lär dig teoretiskt praktiseras regelbundet i ensemblerna.

Musik i klassrummet

Vår klassrumsundervisning omfattar gehör, musikteori, musikanalys, musikhistoria, estetiska kommunikation, arrangering, komposition och ensembleledning. Det är ämnen som breddar och fördjupar dina kunskaper och din förståelse för musik. Du studerar teori och harmonik, övar upp ditt gehör och får lära dig att analysera musik, koppla musiken till historiska skeenden och sätta den i olika sammanhang.

Gästlärare och master classes

Master classes med många kända musikprofiler ges fortlöpande. Vi har haft master classes med bland andra Stefan Bojsten, Erik T. Tawaststierna, Ingrid Tobiasson, Ola Karlsson, Steven Isserlis, Ulf Wallin, Cecilia Zilliacus, Jonas Bylund och Håkan Hardenberger. Vi har även haft workshops med jazzprofiler som Elise Einarsdotter, Jonas Knutsson och Nisse Landgren. Inom folkmusiken bjuder vi in spelmansprofiler och traditionsbärare.

Alla master classes och workshops syftar till att du som elev ska få möta och inspireras av professionella och ofta internationellt verksamma musiker och pedagoger.